prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.070.424
Število neveljavnih glasovnic: 18.597
Število veljavnih glasovnic: 1.051.827


Prešteti so glasovi na 3.386 voliščih od skupno 3.386 (100,00 %)


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 1 - Kranj

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Jesenice
VO 2
Radovljica I
VO 3
Radovljica II
VO 4
Kranj I
VO 5
Kranj II
VO 6
Kranj III
VO 7
Tržič
VO 8
Škofja Loka I
VO 9
Škofja Loka II
VO 10
Kamnik
VO 11
Idrija
Št. oddanih glasovnic
135.875
15.320
8.980
10.397
13.306
13.294
15.724
8.255
12.774
10.426
18.376
9.023
Št. neveljavnih glasovnic
2.491
1,83 %
318
2,08 %
148
1,65 %
193
1,86 %
210
1,58 %
206
1,55 %
308
1,96 %
208
2,52 %
217
1,70 %
179
1,72 %
298
1,62 %
206
2,28 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DeSUS
8.893
6,67 %
972
6,48 %
825
9,34 %
729
7,14 %
878
6,70 %
937
7,16 %
952
6,18 %
502
6,24 %
764
6,08 %
385
3,76 %
 1.574
8,71 %
375
4,25 %
 KDS
558
0,42 %
60
0,40 %
48
0,54 %
42
0,41 %
41
0,31 %
34
0,26 %
55
0,36 %
28
0,35 %
 108
0,86 %
61
0,60 %
54
0,30 %
27
0,31 %
 LDS
7.347
5,51 %
812
5,41 %
527
5,97 %
1.016
9,96 %
504
3,85 %
619
4,73 %
428
2,78 %
 1.471
18,28 %
497
3,96 %
224
2,19 %
921
5,09 %
328
3,72 %
 Lipa
1.929
1,45 %
 268
1,79 %
126
1,43 %
151
1,48 %
215
1,64 %
217
1,66 %
188
1,22 %
98
1,22 %
174
1,39 %
100
0,98 %
265
1,47 %
127
1,44 %
 LZČPV
796
0,60 %
77
0,51 %
41
0,46 %
88
0,86 %
82
0,63 %
72
0,55 %
110
0,71 %
38
0,47 %
64
0,51 %
45
0,44 %
 133
0,74 %
46
0,52 %
 LPR
665
0,50 %
59
0,39 %
 192
2,17 %
26
0,25 %
94
0,72 %
76
0,58 %
35
0,23 %
22
0,27 %
99
0,79 %
18
0,18 %
23
0,13 %
21
0,24 %
 NPS
134
0,10 %
 42
0,28 %
12
0,14 %
-
13
0,10 %
16
0,12 %
16
0,10 %
18
0,22 %
13
0,10 %
4
0,04 %
-
-
 NSi
5.930
4,45 %
410
2,73 %
337
3,82 %
396
3,88 %
464
3,54 %
396
3,03 %
585
3,79 %
203
2,52 %
809
6,44 %
605
5,90 %
 1.452
8,03 %
273
3,10 %
 SDS
42.063
31,54 %
3.672
24,48 %
 2.662
30,14 %
 3.052
29,91 %
3.533
26,98 %
3.730
28,50 %
  6.182
40,10 %
 2.570
31,94 %
 4.252
33,86 %
 4.184
40,83 %
5.266
29,13 %
2.960
33,57 %
 SLS+SMS
6.084
4,56 %
271
1,81 %
155
1,75 %
146
1,43 %
245
1,87 %
319
2,44 %
1.429
9,27 %
101
1,26 %
473
3,77 %
 1.679
16,39 %
420
2,32 %
846
9,60 %
 SNS
6.405
4,80 %
724
4,83 %
475
5,38 %
602
5,90 %
526
4,02 %
609
4,65 %
857
5,56 %
340
4,23 %
475
3,78 %
426
4,16 %
 966
5,34 %
405
4,59 %
 SD
39.600
29,69 %
  6.076
40,50 %
2.571
29,11 %
2.762
27,07 %
 4.817
36,78 %
 4.478
34,21 %
3.278
21,26 %
2.038
25,33 %
3.367
26,81 %
1.964
19,17 %
 5.273
29,17 %
 2.976
33,75 %
 SSN
273
0,20 %
37
0,25 %
15
0,17 %
29
0,28 %
15
0,11 %
 38
0,29 %
38
0,25 %
13
0,16 %
24
0,19 %
16
0,16 %
24
0,13 %
24
0,27 %
 ZARES
11.711
8,78 %
1.432
9,55 %
742
8,40 %
1.045
10,24 %
1.566
11,96 %
1.452
11,09 %
1.147
7,44 %
546
6,79 %
1.366
10,88 %
476
4,65 %
 1.581
8,75 %
358
4,06 %
 ZP
303
0,23 %
25
0,17 %
39
0,44 %
26
0,25 %
25
0,19 %
29
0,22 %
32
0,21 %
24
0,30 %
23
0,18 %
18
0,18 %
 46
0,25 %
16
0,18 %
 Zeleni
693
0,52 %
65
0,43 %
65
0,74 %
 94
0,92 %
78
0,60 %
66
0,50 %
84
0,54 %
35
0,43 %
49
0,39 %
42
0,41 %
80
0,44 %
35
0,40 %


na vrh