prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.070.424
Število neveljavnih glasovnic: 18.597
Število veljavnih glasovnic: 1.051.827


Prešteti so glasovi na 3.386 voliščih od skupno 3.386 (100,00 %)


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 2 - Postojna

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Tolmin
VO 2
Piran
VO 3
Izola
VO 4
Koper I
VO 5
Koper II
VO 6
Sežana
VO 7
Ilirska Bistrica
VO 8
Postojna
VO 9
Nova Gorica I
VO 10
Nova Gorica II
VO 11
Ajdovščina
Št. oddanih glasovnic
128.001
11.073
8.188
7.530
10.660
13.170
13.271
7.369
10.960
16.380
16.419
12.981
Št. neveljavnih glasovnic
2.458
1,92 %
230
2,08 %
148
1,81 %
124
1,65 %
216
2,03 %
253
1,92 %
253
1,91 %
229
3,11 %
220
2,01 %
272
1,66 %
256
1,56 %
257
1,98 %
 Akacije
249
0,20 %
13
0,12 %
14
0,17 %
11
0,15 %
 67
0,64 %
36
0,28 %
19
0,15 %
7
0,10 %
17
0,16 %
23
0,14 %
35
0,22 %
7
0,06 %
 DeSUS
8.509
6,78 %
977
9,01 %
585
7,28 %
526
7,10 %
812
7,77 %
710
5,50 %
1.020
7,84 %
563
7,89 %
794
7,39 %
 1.139
7,07 %
765
4,73 %
618
4,86 %
 KDS
647
0,52 %
77
0,71 %
25
0,31 %
19
0,26 %
31
0,30 %
54
0,42 %
53
0,41 %
93
1,30 %
32
0,30 %
76
0,47 %
91
0,56 %
 96
0,75 %
 LDS
4.971
3,96 %
268
2,47 %
408
5,07 %
288
3,89 %
554
5,30 %
585
4,53 %
 848
6,51 %
142
1,99 %
364
3,39 %
703
4,36 %
507
3,14 %
304
2,39 %
 Lipa
2.264
1,80 %
93
0,86 %
152
1,89 %
151
2,04 %
201
1,92 %
239
1,85 %
241
1,85 %
57
0,80 %
183
1,70 %
249
1,55 %
177
1,10 %
 521
4,09 %
 LZČPV
420
0,33 %
15
0,14 %
60
0,75 %
30
0,41 %
43
0,41 %
 61
0,47 %
41
0,31 %
23
0,32 %
31
0,29 %
25
0,16 %
43
0,27 %
48
0,38 %
 LPR
477
0,38 %
12
0,11 %
30
0,37 %
47
0,63 %
48
0,46 %
37
0,29 %
 113
0,87 %
14
0,20 %
25
0,23 %
42
0,26 %
92
0,57 %
17
0,13 %
 NPS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 NSi
3.457
2,75 %
495
4,57 %
143
1,78 %
57
0,77 %
180
1,72 %
279
2,16 %
192
1,47 %
141
1,97 %
238
2,22 %
562
3,49 %
334
2,07 %
 836
6,57 %
 SDS
34.584
27,55 %
 4.164
38,40 %
1.526
18,98 %
1.409
19,03 %
1.853
17,74 %
2.997
23,20 %
2.952
22,68 %
 2.243
31,41 %
3.417
31,82 %
5.110
31,72 %
3.652
22,59 %
  5.261
41,35 %
 SLS+SMS
3.719
2,96 %
 985
9,08 %
108
1,34 %
70
0,95 %
131
1,25 %
306
2,37 %
229
1,76 %
479
6,71 %
623
5,80 %
367
2,28 %
166
1,03 %
255
2,00 %
 SNS
6.077
4,84 %
425
3,92 %
250
3,11 %
264
3,56 %
288
2,76 %
907
7,02 %
 1.268
9,74 %
550
7,70 %
387
3,60 %
701
4,35 %
604
3,74 %
433
3,40 %
 SD
48.222
38,41 %
2.601
23,99 %
 3.757
46,73 %
 3.379
45,63 %
 4.847
46,41 %
 4.984
38,58 %
 4.929
37,86 %
2.147
30,07 %
 3.595
33,47 %
 6.314
39,20 %
  8.379
51,84 %
3.290
25,86 %
 SSN
253
0,20 %
 48
0,44 %
17
0,21 %
15
0,20 %
10
0,10 %
28
0,22 %
26
0,20 %
14
0,20 %
17
0,16 %
25
0,16 %
35
0,22 %
18
0,14 %
 ZARES
10.665
8,50 %
602
5,55 %
903
11,23 %
1.061
14,33 %
1.265
12,11 %
 1.538
11,91 %
940
7,22 %
611
8,56 %
905
8,43 %
695
4,31 %
1.195
7,39 %
950
7,47 %
 ZP
336
0,27 %
11
0,10 %
6
0,07 %
21
0,28 %
25
0,24 %
 61
0,47 %
49
0,38 %
39
0,55 %
59
0,55 %
13
0,08 %
33
0,20 %
19
0,15 %
 Zeleni
693
0,55 %
57
0,53 %
56
0,70 %
58
0,78 %
89
0,85 %
95
0,74 %
 98
0,75 %
17
0,24 %
53
0,49 %
64
0,40 %
55
0,34 %
51
0,40 %


na vrh