prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.070.424
Število neveljavnih glasovnic: 18.597
Število veljavnih glasovnic: 1.051.827


Prešteti so glasovi na 3.386 voliščih od skupno 3.386 (100,00 %)


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 4 - Ljubljana Bežigrad

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Kočevje
VO 2
Ribnica
VO 3
Grosuplje
VO 4
Litija
VO 5
LJ-Moste- Polje I
VO 6
LJ-Moste- Polje II
VO 7
LJ-Moste- Polje III
VO 8
LJ- Bežigrad I
VO 9
LJ- Bežigrad II
VO 10
Domžale I
VO 11
Domžale II
Št. oddanih glasovnic
149.079
9.126
7.547
20.143
10.895
14.963
10.805
13.511
16.944
15.134
15.427
14.584
Št. neveljavnih glasovnic
2.130
1,43 %
124
1,36 %
136
1,80 %
294
1,46 %
257
2,36 %
195
1,30 %
147
1,36 %
171
1,27 %
154
0,91 %
160
1,06 %
289
1,87 %
203
1,39 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DeSUS
7.962
5,42 %
388
4,31 %
426
5,75 %
717
3,61 %
748
7,03 %
921
6,24 %
658
6,17 %
769
5,76 %
 1.011
6,02 %
784
5,24 %
751
4,96 %
789
5,49 %
 KDS
628
0,43 %
18
0,20 %
 104
1,40 %
78
0,39 %
39
0,37 %
82
0,56 %
30
0,28 %
53
0,40 %
50
0,30 %
38
0,25 %
85
0,56 %
51
0,35 %
 LDS
6.733
4,58 %
440
4,89 %
165
2,23 %
 991
4,99 %
333
3,13 %
698
4,73 %
618
5,80 %
724
5,43 %
629
3,75 %
706
4,71 %
789
5,21 %
640
4,45 %
 Lipa
3.062
2,08 %
74
0,82 %
87
1,17 %
226
1,14 %
142
1,33 %
309
2,09 %
 566
5,31 %
458
3,43 %
318
1,89 %
321
2,14 %
287
1,90 %
274
1,91 %
 LZČPV
659
0,45 %
22
0,24 %
24
0,32 %
83
0,42 %
53
0,50 %
73
0,49 %
58
0,54 %
60
0,45 %
73
0,43 %
 92
0,61 %
57
0,38 %
64
0,45 %
 LPR
396
0,27 %
7
0,08 %
16
0,22 %
62
0,31 %
14
0,13 %
 64
0,43 %
35
0,33 %
29
0,22 %
46
0,27 %
38
0,25 %
47
0,31 %
38
0,26 %
 NPS
185
0,13 %
13
0,14 %
-
 24
0,12 %
17
0,16 %
19
0,13 %
13
0,12 %
22
0,16 %
20
0,12 %
23
0,15 %
19
0,13 %
15
0,10 %
 NSi
4.786
3,26 %
156
1,73 %
312
4,21 %
653
3,29 %
233
2,19 %
432
2,93 %
205
1,92 %
367
2,75 %
527
3,14 %
418
2,79 %
 894
5,91 %
589
4,10 %
 SDS
43.401
29,53 %
1.571
17,45 %
 3.579
48,29 %
  10.139
51,08 %
 3.398
31,94 %
4.234
28,67 %
1.695
15,90 %
2.887
21,64 %
4.351
25,91 %
2.948
19,69 %
 4.712
31,13 %
3.887
27,03 %
 SLS+SMS
4.078
2,78 %
582
6,47 %
223
3,01 %
535
2,70 %
 837
7,87 %
398
2,70 %
103
0,97 %
152
1,14 %
185
1,10 %
111
0,74 %
684
4,52 %
268
1,86 %
 SNS
6.191
4,21 %
442
4,91 %
369
4,98 %
 865
4,36 %
710
6,67 %
670
4,54 %
325
3,05 %
386
2,89 %
498
2,97 %
398
2,66 %
827
5,46 %
701
4,87 %
 SD
49.895
33,95 %
 4.197
46,62 %
1.376
18,57 %
3.990
20,10 %
2.519
23,68 %
 5.175
35,04 %
 5.095
47,80 %
 5.741
43,04 %
 6.338
37,75 %
  6.345
42,37 %
4.379
28,93 %
 4.740
32,96 %
 SSN
433
0,29 %
42
0,47 %
19
0,26 %
 70
0,35 %
33
0,31 %
37
0,25 %
26
0,24 %
42
0,31 %
28
0,17 %
57
0,38 %
44
0,29 %
35
0,24 %
 ZARES
17.598
11,98 %
1.012
11,24 %
671
9,05 %
1.297
6,53 %
1.510
14,19 %
1.572
10,64 %
1.170
10,98 %
1.557
11,67 %
 2.611
15,55 %
2.608
17,42 %
1.433
9,47 %
2.157
15,00 %
 ZP
327
0,22 %
6
0,07 %
20
0,27 %
42
0,21 %
15
0,14 %
24
0,16 %
14
0,13 %
33
0,25 %
36
0,21 %
29
0,19 %
52
0,34 %
 56
0,39 %
 Zeleni
615
0,42 %
32
0,36 %
20
0,27 %
77
0,39 %
37
0,35 %
60
0,41 %
47
0,44 %
60
0,45 %
69
0,41 %
58
0,39 %
 78
0,52 %
77
0,54 %


na vrh