prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.070.424
Število neveljavnih glasovnic: 18.597
Število veljavnih glasovnic: 1.051.827


Prešteti so glasovi na 3.386 voliščih od skupno 3.386 (100,00 %)


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Črnomelj- Metlika
VO 2
Novo mesto I
VO 3
Novo mesto II
VO 4
Trebnje
VO 5
Brežice
VO 6
Krško
VO 7
Sevnica
VO 8
Laško
VO 9
Hrastnik
VO 10
Trbovlje
VO 11
Zagorje
Št. oddanih glasovnic
126.055
13.782
15.744
16.769
10.089
11.794
13.968
9.070
9.729
5.599
9.909
9.602
Št. neveljavnih glasovnic
2.551
2,02 %
301
2,18 %
371
2,36 %
267
1,59 %
232
2,30 %
177
1,50 %
308
2,21 %
172
1,90 %
234
2,41 %
117
2,09 %
178
1,80 %
194
2,02 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DeSUS
10.751
8,70 %
1.256
9,32 %
1.191
7,75 %
1.308
7,93 %
 1.672
16,96 %
960
8,26 %
886
6,49 %
773
8,69 %
729
7,68 %
626
11,42 %
722
7,42 %
628
6,68 %
 KDS
476
0,39 %
35
0,26 %
64
0,42 %
 76
0,46 %
21
0,21 %
39
0,34 %
35
0,26 %
67
0,75 %
36
0,38 %
60
1,09 %
22
0,23 %
21
0,22 %
 LDS
9.275
7,51 %
360
2,67 %
740
4,81 %
959
5,81 %
523
5,31 %
672
5,78 %
518
3,79 %
268
3,01 %
310
3,26 %
1.464
26,71 %
1.002
10,30 %
  2.459
26,14 %
 Lipa
1.714
1,39 %
99
0,73 %
187
1,22 %
191
1,16 %
77
0,78 %
123
1,06 %
211
1,54 %
105
1,18 %
137
1,44 %
128
2,33 %
 326
3,35 %
130
1,38 %
 LZČPV
383
0,31 %
29
0,22 %
 76
0,49 %
75
0,45 %
39
0,40 %
46
0,40 %
37
0,27 %
12
0,13 %
22
0,23 %
7
0,13 %
12
0,12 %
28
0,30 %
 LPR
303
0,25 %
27
0,20 %
33
0,21 %
28
0,17 %
21
0,21 %
46
0,40 %
23
0,17 %
 86
0,97 %
13
0,14 %
7
0,13 %
10
0,10 %
9
0,10 %
 NPS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 NSi
3.825
3,10 %
474
3,52 %
560
3,64 %
443
2,68 %
 820
8,32 %
127
1,09 %
316
2,31 %
186
2,09 %
521
5,49 %
28
0,51 %
106
1,09 %
244
2,59 %
 SDS
33.700
27,29 %
2.595
19,25 %
  6.247
40,64 %
4.766
28,88 %
 2.856
28,97 %
 4.516
38,87 %
 3.572
26,15 %
 2.575
28,94 %
2.534
26,69 %
721
13,15 %
1.591
16,35 %
1.727
18,36 %
 SLS+SMS
10.202
8,26 %
2.603
19,31 %
1.138
7,40 %
221
1,34 %
401
4,07 %
356
3,06 %
 2.853
20,89 %
1.828
20,54 %
372
3,92 %
59
1,08 %
75
0,77 %
296
3,15 %
 SNS
8.181
6,62 %
575
4,27 %
1.229
7,99 %
985
5,97 %
747
7,58 %
730
6,28 %
909
6,65 %
383
4,30 %
475
5,00 %
295
5,38 %
 1.455
14,95 %
398
4,23 %
 SD
32.301
26,15 %
 4.379
32,48 %
2.620
17,04 %
  5.035
30,51 %
2.065
20,95 %
2.637
22,70 %
3.088
22,61 %
1.655
18,60 %
 3.476
36,61 %
 1.652
30,13 %
 3.387
34,81 %
2.307
24,52 %
 SSN
251
0,20 %
 54
0,40 %
38
0,25 %
27
0,16 %
25
0,25 %
25
0,22 %
25
0,18 %
13
0,15 %
15
0,16 %
4
0,07 %
11
0,11 %
14
0,15 %
 ZARES
11.466
9,28 %
927
6,88 %
1.148
7,47 %
 2.249
13,63 %
544
5,52 %
1.272
10,95 %
1.139
8,34 %
912
10,25 %
818
8,62 %
409
7,46 %
944
9,70 %
1.104
11,73 %
 ZP
154
0,12 %
17
0,13 %
9
0,06 %
23
0,14 %
8
0,08 %
8
0,07 %
7
0,05 %
8
0,09 %
9
0,09 %
8
0,15 %
 38
0,39 %
19
0,20 %
 Zeleni
522
0,42 %
51
0,38 %
93
0,60 %
 116
0,70 %
38
0,39 %
60
0,52 %
41
0,30 %
27
0,30 %
28
0,29 %
14
0,26 %
30
0,31 %
24
0,26 %


na vrh