prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.070.424
Število neveljavnih glasovnic: 18.597
Število veljavnih glasovnic: 1.051.827


Prešteti so glasovi na 3.386 voliščih od skupno 3.386 (100,00 %)


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 8 - Ptuj

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Lendava
VO 2
Ormož
VO 3
Ljutomer
VO 4
Murska Sobota I
VO 5
Murska Sobota II
VO 6
Gornja Radgona
VO 7
Lenart
VO 8
Pesnica
VO 9
Ptuj I
VO 10
Ptuj II
VO 11
Ptuj III
Št. oddanih glasovnic
122.922
11.357
8.731
9.179
14.925
16.158
10.724
8.724
9.690
11.605
10.808
11.021
Št. neveljavnih glasovnic
2.383
1,94 %
289
2,54 %
162
1,86 %
196
2,14 %
247
1,65 %
286
1,77 %
221
2,06 %
212
2,43 %
206
2,13 %
181
1,56 %
151
1,40 %
232
2,11 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DeSUS
9.036
7,50 %
599
5,41 %
788
9,20 %
 1.953
21,74 %
780
5,31 %
653
4,11 %
795
7,57 %
556
6,53 %
734
7,74 %
539
4,72 %
833
7,82 %
806
7,47 %
 KDS
674
0,56 %
77
0,70 %
73
0,85 %
29
0,32 %
71
0,48 %
 183
1,15 %
69
0,66 %
46
0,54 %
24
0,25 %
56
0,49 %
16
0,15 %
30
0,28 %
 LDS
8.933
7,41 %
937
8,47 %
275
3,21 %
544
6,06 %
 1.737
11,83 %
1.685
10,62 %
358
3,41 %
1.272
14,94 %
300
3,16 %
599
5,24 %
634
5,95 %
592
5,49 %
 Lipa
1.594
1,32 %
122
1,10 %
84
0,98 %
85
0,95 %
185
1,26 %
144
0,91 %
106
1,01 %
106
1,25 %
 240
2,53 %
204
1,79 %
194
1,82 %
124
1,15 %
 LZČPV
368
0,31 %
42
0,38 %
26
0,30 %
13
0,14 %
 82
0,56 %
41
0,26 %
51
0,49 %
19
0,22 %
16
0,17 %
35
0,31 %
19
0,18 %
24
0,22 %
 LPR
837
0,69 %
32
0,29 %
24
0,28 %
27
0,30 %
124
0,84 %
26
0,16 %
33
0,31 %
72
0,85 %
 157
1,66 %
121
1,06 %
140
1,31 %
81
0,75 %
 NPS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 NSi
5.629
4,67 %
 1.175
10,62 %
986
11,51 %
212
2,36 %
822
5,60 %
445
2,80 %
347
3,30 %
260
3,05 %
131
1,38 %
607
5,31 %
205
1,92 %
439
4,07 %
 SDS
38.270
31,75 %
 2.936
26,53 %
 2.635
30,75 %
 2.179
24,26 %
 4.063
27,68 %
4.162
26,22 %
2.944
28,03 %
 2.874
33,76 %
 3.503
36,94 %
  5.374
47,04 %
 3.397
31,88 %
 4.203
38,96 %
 SLS+SMS
10.153
8,42 %
 1.847
16,69 %
158
1,84 %
941
10,48 %
1.075
7,32 %
1.721
10,84 %
359
3,42 %
1.081
12,70 %
1.196
12,61 %
547
4,79 %
232
2,18 %
996
9,23 %
 SNS
8.113
6,73 %
573
5,18 %
750
8,75 %
462
5,14 %
 1.294
8,82 %
990
6,24 %
798
7,60 %
468
5,50 %
578
6,09 %
778
6,81 %
701
6,58 %
721
6,68 %
 SD
27.790
23,05 %
1.951
17,63 %
1.386
16,17 %
2.025
22,54 %
3.561
24,26 %
  4.619
29,10 %
 3.752
35,72 %
1.402
16,47 %
1.678
17,69 %
1.919
16,80 %
3.237
30,37 %
2.260
20,95 %
 SSN
366
0,30 %
33
0,30 %
17
0,20 %
23
0,26 %
 70
0,48 %
37
0,23 %
25
0,24 %
30
0,35 %
21
0,22 %
36
0,32 %
35
0,33 %
39
0,36 %
 ZARES
7.704
6,39 %
580
5,24 %
 1.282
14,96 %
415
4,62 %
713
4,86 %
1.059
6,67 %
777
7,40 %
292
3,43 %
832
8,77 %
533
4,67 %
821
7,70 %
400
3,71 %
 ZP
412
0,34 %
 98
0,89 %
3
0,04 %
46
0,51 %
68
0,46 %
64
0,40 %
43
0,41 %
16
0,19 %
39
0,41 %
6
0,05 %
18
0,17 %
11
0,10 %
 Zeleni
660
0,55 %
66
0,60 %
82
0,96 %
29
0,32 %
33
0,22 %
43
0,27 %
46
0,44 %
18
0,21 %
35
0,37 %
70
0,61 %
 175
1,64 %
63
0,58 %


na vrh