Lokalne volitve 1998KANDIDATI ZA ŽUPANE SLOVENSKIH OBČIN


AJDOVŠČINA
BELTINCI
BENEDIKT
BISTRICA OB SOTLI
BLED
BLOKE
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
BRASLOVČE
BRDA
BREZOVICA
BREŽICE
CANKOVA
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
ČRENŠOVCI
ČRNA NA KOROŠKEM
ČRNOMELJ
DESTRNIK
DIVAČA
DOBJE
DOBREPOLJE
DOBRNA
DOBROVA-POLHOV GRADEC
DOBROVNIK
DOLENJSKE TOPLICE
DOL PRI LJUBLJANI
DOMŽALE
DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS-POLJANE
GORIŠNICA
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HAJDINA
HOČE-SLIVNICA
HODOŠ
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
IVANČNA GORICA
IZOLA
JESENICE
JEZERSKO
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRIČEVO
KOBARID
KOBILJE
KOČEVJE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LOVRENC NA POHORJU
LUČE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
MIREN-KOSTANJEVICA
MIRNA PEČ
MISLINJA
MORAVČE
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN
PIVKA
PODČETRTEK
PODLEHNIK
PODVELKA
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR
PREVALJE
PTUJ
PUCONCI
RAČE-FRAM
RADEČE
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE
RAZKRIŽJE
RIBNICA
RIBNICA NA POHORJU
ROGAŠOVCI
ROGAŠKA SLATINA
ROGATEC
RUŠE
SELNICA OB DRAVI
SEMIČ
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SODRAŽICA
SOLČAVA
STARŠE
SVETA ANA
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
SVETI JURIJ
ŠALOVCI
ŠEMPETER-VRTOJBA
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARTNO OB PAKI
ŠOŠTANJ
ŠTORE
TABOR
TIŠINA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKA POLANA
VELIKE LAŠČE
VERŽEJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVRČ
ZREČE
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIRI
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK

Občina: AJDOVŠČINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOBAL IVAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. BAVEC KAZIMIR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. POLJŠAK MARJAN NACIONALNA STRANKA DELA
4. TROHA RAJKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: BELTINCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BEZJAK JANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. FARKAŠ AVGUST LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. MAUČEC MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. KAVAŠ JOŽEF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: BENEDIKT

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. RAJŠP JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. GUMZAR MILAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. KAGER ROMAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: BISTRICA OB SOTLI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. URŠIČ JOŽEF ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. OMERZU FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ČERNELČ FRANC ZELENI SLOVENIJE
4. PREGRAD JOŽEF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: BLED

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. RUS BORUT VINKO GOLC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PINTAR RAFAEL LIBERALNA STRANKA
3. DOLŽAN BRANIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. POKLUKAR ANTON SLAVICA POKLUKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5. MALEJ BORIS OBČINSKI ODBOR LDS IN SLS PODRUŽNICA BLED
6. ROZMAN BOGOMIR MIRO DEMOKRATI SLOVENIJE

Občina: BLOKE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. REBEC STANKA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. LAVRIČ IVANA TATJANA DEMOKRATI SLOVENIJE
3. DOLES MIROSLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. DOLES JOŽE SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: BOHINJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRAMAR FRANC KOVAČIČ MARKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: BOROVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAVČNIK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. TURK MARCEL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. OCEPEK ANDREJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. MOČNIK ALOJZ BOGDANA MOČNIK IN SKUPINA VOLILCEV
5. KOŠIR VINKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: BOVEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GERMOVŠEK SINIŠA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. ZAMUDA PETER LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. RUPNIK GREGOR SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: BRASLOVČE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GORIČAR DUŠKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. ROŽIČ NIKOLAJ MARTIN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. MAROVT VLADIMIR SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. RAMŠAK DUŠAN RAMŠAK ALOJZ IN SKUPINA VOLIVCEV
5. FALE IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: BRDA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MUŽIČ FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. PODVERŠIČ BRUNO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. VIŽINTIN ENCO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. KODERMAC ŽARKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. MARINIČ DAMIJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: BREZOVICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠIVIC MARJAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE IN SLOV. KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. STANOVNIK DRAGO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ROGELJ JANEZ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. ČUDEN MARKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: BREŽICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BLAŽINČ JOŽE SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. AVŠIČ JOŽE BERNARDKA SUŠNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. SOTLER DRAGOTIN SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
4. JESENKO MILENA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. VIZJAK ANDREJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. DERŽIČ VLADISLAV DEMOKRATI SLOVENIJE

Občina: CANKOVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VOGRINČIČ DRAGO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. VORŠIČ VIKTOR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. WOLF STANISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. FLISAR ŠTEFAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: CELJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZIMŠEK JOŽEF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. ČRNEJ DR.VET.MED. JANEZ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. ŠROT BOJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. LORGER STANISLAV SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. ČEPIN MILAN KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA
6. CIGLER ŽELJKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
7. KITEK MARJAN NAPREJ SLOVENIJA
8. THALER PETER LIBERALNA STRANKA

Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BERNARD STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. ZEVNIK MIHA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. ČEBULJ FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. JANEŽ JOŽEF BOŽIDAR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: CERKNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. OTONIČAR VINCENC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. NARED BERNARD SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. OBREZA JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. SKUK ANTON CVETKO MALNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5. JEŠELNIK FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. SCHEIN VALENTIN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: CERKNO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAVČIČ JURIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. JEZERŠEK FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. FRANČEŠKIN VOJKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: CERKVENJAK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PUKŠIČ EDVARD DEMOKRATI SLOVENIJE
2. FEKONJA FELIKS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. KRANER JOŽEF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: ČRENŠOVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VUČKO ROMAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. TÖRNAR ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: ČRNA NA KOROŠKEM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STAKNE FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: ČRNOMELJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZAJC PAVEL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. VRŠČAJ JOŽEF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. GRDIŠA JOŽE SKUPINA VOLILCEV
4. FABJAN ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: DESTRNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PUKŠIČ FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KOVAČEC ANTON SLS, ZLSD, LDS, SKD

Občina: DIVAČA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MEDEN RADO DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
2. POTOKAR MATIJA JOŽE VALEČIČ
3. VOJTKOVSZKY RAJKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD, LDS, ZZP
4. ŠKAMPERLE DRAGO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: DOBJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SALOBIR FRANC OBČINSKI ODBORI LDS, SDS, SKD IN SLS PODRUŽNICA DOBJE
2. ČADEJ KAREL ROBERT CENTRIH IN OSTALI VOLILCI
3. GUČEK BOJAN VERONIKA GUČEK IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: DOBREPOLJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PALČAR ALOJZIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. AHAČEVČIČ IGOR SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE
3. JAKOPIČ ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: DOBRNA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POHAJAČ ŠTEFAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BRECL MARTIN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. OVEN JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. ZORC TONE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. MRAK LOVRENC IVICA MRAK IN SKUPINA VOLILCEV
4. POTOČNIK ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. SETNIKAR FRANC JANKO DOLINAR IN SKUPINA VOLILCEV
6. GERJOLJ ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: DOBROVNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOVAČ KATARINA JANEZ BUKOVEC IN SKUPINA VOLILCEV
2. HANČIK JOŽEF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. CAR JOŽEF KOLENC IVAN IN SKUPINA VOLILCEV
4. KARDINAR MARJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: DOLENJSKE TOPLICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PUHAN ALOJZ LDS IN ZLSD
2. TOMLJE JOŽEF TOMLJE JOŽEF IN SKUPINA VOLIVCEV
3. VINŠEK ROBERT SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. KUŽNIK RAFAEL SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
5. VOVK FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: DOL PRI LJUBLJANI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRAKER SAMO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. GRADIŠEK FRANCE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
3. HROVAT FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. VIRANT JOŽEF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. OBERSTAR ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. JEMEC ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: DOMŽALE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZALOKAR ORAŽEM CVETKA JERNEJ LENIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2. HERLE FRANC VINKO PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3. MAJDIČ JOŽE NAPREJ SLOVENIJA
4. BERLOT JURIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: DORNAVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠEGULA FRANC SKD DORNAVA, SDS DORNAVA IN SLS DORNAVA
2. VELIKONJA ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: DRAVOGRAD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PODERŽAN VINKO BOŽO JEROMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2. GNAMUŠ FERDINAND SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. KRPAČ RADO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: DUPLEK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŽUGELJ KAREL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. RIBIČ JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HROVAT JANEZ MARIJA DEBELJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PETROVČIČ IVAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. BOGATAJ JOŽE BREDA BOGATAJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: GORIŠNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠOBA MIROSLAV SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KOKOT JOŽEF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. VISENJAK SLAVKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: GORNJA RADGONA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FRAJHAM ALOJZIJA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. FRIDAU PETER ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. VODENIK MIHA LEOPOLDINA PIKA VODNIK IN SKUPINA VOLILCEV
4. ŠTELCER DR. RUDOLF HINKO JAUŠOVEC IN SKUPINA VOLILCEV
5. IRGOLIČ JANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. TROPENAUER ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: GORNJI GRAD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŽEROVNIK RAFAEL SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. RIFELJ ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: GORNJI PETROVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠLIHTHUBER FRANC KAREL HARI IN SKUPINA VOLILCEV
2. HOZJAN VLADIMIR ŠTEFAN BELEC IN SKUPINA VOLILCEV
3. NEMEC KAREL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: GRAD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOČAR LUDVIK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. RAC ANTON KORNELIJA MOHAP IN "SKUPINA VOLIVCEV"
3. KALAMAR DANIEL MARJAN KOVAČ IN "SKUPINA VOLIVCEV"

Občina: GROSUPLJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FRBEŽAR IVAN ZVEZA ZA LJUBLJANO
2. LIKOVIČ ANGELA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. ROME RUDOLF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. SVETEK MARJETKA NAPREJ SLOVENIJA
5. ČUBEJ BORIS SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA
6. LESJAK JANEZ LDS OO GROSUPLJE IN ZLSD OO GROSUPLJE

Občina: HAJDINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KIRBIŠ ŠTEFAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. SIMONIČ RADOSLAV SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. STOJADINOVI] DRAGI ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. BURJAN BRANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. BRENKOVIČ ALBERT ROZMAN JOŽEF IN SKUPINA VOLIVCEV
6. GALUN-PRAVDIČ IRENA MARIJA HENTAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: HOČE-SLIVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KLINC ŠTEFAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. MALAJNER PAVEL SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. OBREHT ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: HODOŠ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ORBAN LUDVIK RUDOLF BUNDERLA,ML.
2. KOVAČ ZDRAVKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. BENČEC ŠTEFAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: HORJUL

NI VOLITEV

Občina: HRASTNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GROŠELJ LEOPOLD ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. PAVELŠEK IGOR NACIONALNA STRANKA DELA

Občina: HRPELJE-KOZINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BERNETIČ BORIS ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. DODIČ MITJA ZVEZA ZA PRIMORSKO
3. KREBELJ VLADISLAV DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
4. MAHNIČ VOJKO VOJKO MAHNIČ IN SKUPINA VOLILCEV
5. REPIČ JURIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. VALENČIČ PETER SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
7. ŠKERJANC MARIJA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: IDRIJA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GORJUP MAG. VIKTORIJA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BEVK SAMO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. KODER CVETKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: IG

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. CIMPERMAN JANEZ ANTON TEHOVNIK - LISTA VOLILCEV
2. LAVRINC-BOLHA DANICA LISTA NOVI VAL ZAUPANJA
3. PODRŽAJ CIRIL SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. CIMPERMAN JANEZ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. URŠIČ ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. KOBAL ALOJZIJ SKUPINA OBČANOV PETI LETNI ČAS

Občina: ILIRSKA BISTRICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠENKINC ANTON ANTON ŠENKINC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ISKRA DENIS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. JENKO ZLATKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. GARDELIN VIDA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. LIPOLT FRANC ZVEZA ZA PRIMORSKO
6. ROLIH VINKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. PUGELJ DANILO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8. NOVAK KARLO DRAGO NACIONALNA STRANKA DELA
9. PROSEN STANISLAV JOŽE ROLIH IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: IVANČNA GORICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ROŠELJ JANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MESTNIK JOŽE SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. ERJAVEC NIKOLAJ DEMOKRATI SLOVENIJE
4. LAMPRET JERNEJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: IZOLA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JUG JANEZ SLOVENSKI FORUM
2. BIZJAK IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. ZORKO ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, SVET OO IZOLA, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,
4. PEČAN BREDA ZLSD-OO IZOLA, ZZP-OO IZOLA, ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR-SVET IZOLA
5. FRANTAR ALEKSANDER JOŽEF MARLON KOVAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: JESENICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MARKEŽ VALENTIN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BRUDAR BOŽIDAR SDS, SLS, KRŠČANSKI DEMOKRATI, ZELENI SLOVENIJE
3. BREGANT BORIS JANEZ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: JEZERSKO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCJAN MILAN MILAN KOCJAN IN SKUPINA VOLILCEV
2. PISKERNIK JOŽE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: JURŠINCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAUČIČ ALOJZIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: KAMNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LAVRINC MAKSIMILJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MLAKAR FLORJAN DAMJAN GLADEK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. HUMAR MARJETA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
4. SMOLNIKAR ANTON TONE ŠULIN ZDRAVKA IN SKUPINA VOLIVCEV
5. ROT-DJALIL TATJANA SONJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: KANAL

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DOLENC BRANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. MARINIČ LJUBOMIR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. ZIMIC MILICA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. MADON ZORAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: KIDRIČEVO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BAŠTEVC JANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. RAJHER VOJTEH ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. ŠPRAH ALOJZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. HOLC ZVONIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. HVALEC FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: KOBARID

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠPOLAD IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. GREGORČIČ PAVEL ZVEZA ZA PRIMORSKO
3. GREGORČIČ MARIJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: KOBILJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BERDEN MIRKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. GREGOREC STANKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. NEMET PAVEL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: KOČEVJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KLUN PETER DEMOKRATI SLOVENIJE
2. ŽILEVSKI SAMOIL STANISLAV RANČIGAJ IN SKUPINA VOLILCEV
3. GABRIČ ALENKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. HOBIČ JOŽE SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. ČERNAČ MAG.JANEZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. VEBER JANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
7. TURK-ŠEGA LJUBA ZELENI SLOVENIJE

Občina: KOMEN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAMIČ UROŠ STRNAD JOŽEF IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ADAMIČ JOŽEF ZBOR ČLANOV OO LDS KOMEN IN KONVENCIJA OO ZLSD SEŽANA
3. KOSMINA STOJAN PIPAN PAVEL IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: KOMENDA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DROLEC TOMAŽ MIRKO KEPIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ŽEROVNIK ANGELCA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. OVIJAČ VINCENC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: KOPER

NI VOLITEV

Občina: KOSTEL

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JUŽNIČ VALENTIN TINA JUŽNIČ IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: KOZJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KLOBASA-RUPRET VILJEM ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE
2. SOK BOŽIDAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. LESNIKA TADEJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. BEVC MILOŠ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. PLANINC JOŽEF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: KRANJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MIHALINEC MLADEN BISERKA MALL IN SKUPINA VOLIVCEV
2. TEPINA RASTISLAV R. KSENJA TEPINA IN SKUPINA VOLIVCEV
3. REMŠKAR JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. GROS VITOMIR LIBERALNA STRANKA
5. KADOIČ ŠTEFAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. BOGATAJ MOHOR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
7. ŽIBERT ROK SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
8. PINTAR LEON EDVIN PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: KRANJSKA GORA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOŠIR BOGOMIR JANEZ HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV
2. TAVČAR EMIL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. KOTNIK JOŽE FELIKS ZIMA IN SKUPINA VOLILCEV
4. DOLHAR BRANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: KRIŽEVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MAVRIČ FELIKS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. TUČIČ OZVALD LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. SAGAJ MAKSIMILJAN ALBINA NOVAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: KRŠKO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MIŽIGOJ DANIJEL DROBEŽ BRANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KOŠIR OLGA DEMOKRATI SLOVENIJE
3. HABINC JOŽEF ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. ŽIGANTE PETER LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. BOGOVIČ FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. SITER DANILO OBČINSKI ODBOR SKD KRŠKO, KONFERENCA OO SDS KRŠKO

Občina: KUNGOTA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PARTLIČ ALOJZ DEMOKRATI SLOVENIJE
2. KOMAUER FERDINAND ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE
3. KREN IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. KARNER JOŽEF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: KUZMA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FARTEK ROMAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. ŠKALIČ JOŽEF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. PETEK MIRAN IVAN PELCAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: LAŠKO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GOLOB MIRKO BASSING - TURK SILVA IN SKUPINA VOLILCEV
2. KRAJNC JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. HRASTELJ PETER SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. RAJH JOŽE SKUPNA VOL. KONVENCIJA - ZLSD, LDS, DESUS

Občina: LENART

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GOLOB EDI SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. MATJAŠIČ LUDVIK ZELENI SLOVENIJE
3. TOŠ MARJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. KRAMBERGER JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. VOGRIN IVAN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: LENDAVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠIMONIČ JANEZ ANTONIJA ŠIMONIČ IN SKUPINA VOLILCEV
2. KETLER VIKTOR ZLATA GRČA IN SKUPINA VOLILCEV
3. BENSA ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. KOCON JOŽEF FRANC KOSTRIC IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: LITIJA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JALOVEC ALOJZ NAPREJ SLOVENIJA
2. KAPLJA MIROSLAV DESUS, LDS, ZLSD
3. KOVIČ ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. ROKAVEC FRANC SLS, SKD

Občina: LJUBLJANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DR .MATKO VASILIJ CERAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. BLAŽ SVETEK NAPREJ SLOVENIJA
3. BRANKO GRADIŠNIK ANDREJ RAZDRIH IN SKUPINA VOLIVCEV Z IMENOM: RAD IMAM LJUBLJANO
4. JOŽEF JARH STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL
5. PROF. DR. ANTON JEGLIČ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. DR. GOJKO STANIČ SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA
7. JOS ZALOKAR SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
8. PROF.DR. PRIMOŽ RODE FRANC ANDERLIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
9. DANIEL - OTTO MALENŠEK LIBERALNA STRANKA
10. VIKTORIJA POTOČNIK LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: LJUBNO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MUČIN MARINA BARBARA PODKRIŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KOLENC CVETKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. RAKUN ANKA STANKO ZAGOŽEN IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: LJUTOMER

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠPINDLER JOŽEF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BRATUŠA LUDVIK JOŽEF GORJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. KOSI BOŽIDAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. GJERKEŠ DUGONIK MARIJA DESUS OBČINSKI ODBOR LJUTOMER IN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. GOŠNJAK MAKSIMILJAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: LOGATEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MENARD BERTO CVETKA MENARD IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PUC VLADISLAV SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. GREGORIČ MARJAN ZLSD OO LOGATEC, LDS OO LOGATEC
4. KETE MATJAŽ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. NAGODE JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: LOŠKA DOLINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZABUKOVEC JERNEJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. GORŠE JOŽEF SKD,SDS,SLS OBČINA LOŠKA DOLINA
3. PAVLIČ STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: LOŠKI POTOK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. NOVAK JANEZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: LOVRENC NA POHORJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LADINEK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: LUČE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BREZNIK ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. ZAMERNIK BOGOMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: LUKOVICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STOPAR STANISLAVA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. DRČAR MILAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. CERAR FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. BURJA ŽIVKO ANASTAZIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. HROVAT JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: MAJŠPERK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TACINGER MILAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. BEZJAK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. MURKO CIRIL DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
4. KARNEŽA LEOPOLD ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. SMOLEJ MIRAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: MARIBOR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JERKOVI] GORAN FRANC MATJAŠIČ IN SKUPINA VOLILCEV
2. PEČE DIPL.OEC. SAŠO SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
3. SOVIČ DIPL.INŽ. BORIS ZDR.LISTA SOC.DEMOKRATOV-ZLSD IN DEMOK.STRANKA SLOV.-DEMOK.SLOV.-DS
4. HOLC STANISLAV MARJANA HOLC IN SKUPINA VOLILCEV
5. RESNIK SAMO NOVA STRANKA
6. LUKETIČ ZDRAVKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. POTOČNIK JAKOB SLOVENSKA NACIONALNA DESNICA
8. KRIŽMAN DIPL.INŽ.PROF.DR. ALOJZ NEODV.LISTA ZA MB-LMB, SLS-SLOV.LJUD.STR., SDS-SOCIALDEM.STRANKA SLOV.
9. PARTLJIČ ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: MARKOVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KEKEC FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA PODRUŽNICA MARKOVCI, LDS
2. TOPLAK STANISLAV SKD OO MARKOVCI, SDS
3. TOPLAK FRANC DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

Občina: MEDVODE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŽAGAR STANISLAV ROMAN DEBELJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KAVČIČ MATIJA LIBERALNA STRANKA
3. LAVTAR ROMAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. LJUBELJŠEK MITJA J.DUHOVNIK IN SKUP.VOLIV., SKD, SDS
5. KOROŠEC MIŠO SLOVENSKI FORUM
6. LUKŠIČ IGOR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: MENGEŠ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MODEC KOSTJA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. RUČIGAJ ROBERT SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. GOLOB STANISLAV GOLOB MIROSLAVA IN OBČANI
4. ŠTEBE TOMAŽ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. TROBEC MARJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. PER JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: METLIKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SELIČ PETER NAPREJ SLOVENIJA
2. MATKOVIČ BRANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. KOČEVAR ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. NEMANIČ JOŽE SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD, SOCIALDEMOKRATSKA STR. SLOV. -SDS
5. DRAGOVAN SLAVKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. KOČEVAR ANDREJ FRANC KOČEVAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: MEŽICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KREUH JOŽE MATEJ KREUH IN SKUPINA VOLILCEV
2. STEBLOVNIK PAVEL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. PRAPER JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. ARBEITER FRANC DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
5. GERDEJ STOJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HADLER EMILIJA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. KERHE RAJKO SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA
3. PLETERŠEK JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. BABIČ MAKSIMILJAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. KREMŽAR LEOPOLD LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: MIREN-KOSTANJEVICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MARUŠIČ ZLATKO MARTIN ZAVADLAV ALEKSANDER IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PAHOR ROBERT ZVEZA ZA PRIMORSKO

Občina: MIRNA PEČ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JARC SLAVKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. LAH ZVONKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. HOČEVAR ANTONIJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: MISLINJA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GREŠOVNIK MIRKO STANE JESENIČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ČAS IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. TOVŠAK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: MORAVČE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HRASTAR TOMISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. CERAR JANEZ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. KOČAR MATJAŽ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. CERAR DANIJEL JANEZ VIDIC NEODVISNA LISTA MORAVŠKE OBČINE
5. CERAR IVANKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: MORAVSKE TOPLICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GRABAR JOŽEF ZELENI SLOVENIJE
2. KUHAR ŠTEFAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. CIPOT FRANC GEZA RITUPER IN SKUPINA VOLILCEV
4. HORVAT SLAVKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: MOZIRJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRAMER JOŽEF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. FINKŠT MOJCA FINKŠT MIHA IN SKUPINA VOLIVCEV
3. REPENŠEK JURIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. PRESEČNIK JAKOB SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: MURSKA SOBOTA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAVIC ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MAGDIČ JOŽE SKD, OBČINSKI ODBOR M. SOBOTA IN SDS, KONFERENCA MO M. SOBOTA

Občina: MUTA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BREZNIK FRANČIŠEK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KRALJ BORIS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. JUVANČIČ JANEZ ALDRIAN HELIODOR IN SKUPINA VOLILCEV
4. DRAUŠBAHER IVAN KONFERENCA OO SDS MUTA, PREDVOLILNA KONFERENCA SLS MUTA, OO SKD MUTA

Občina: NAKLO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOSELJ STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. ŠTULAR IVAN JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: NAZARJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KREFL IVAN OO SDS NAZARJE, SLS PODRUŽNICA ZGORNJESAVINJSKA DOLINA, OO SKD NAZARJE
2. PURNAT IVAN VERA PEČNIK IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: NOVA GORICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JUG BORIS ZVEZA ZA PRIMORSKO
2. HAREJ JOŽEF DEMOKRATI SLOVENIJE
3. ŠPACAPAN ČRTOMIR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. SEMIČ JOŽEF MIRAN PAVŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5. ŠIMAC RUDOLF ALFONS MIŠČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
6. MOZETIČ GOJMIR SKD,OBČINSKI ODBOR NOVA GORICA IN SLS, PODRUŽNICA NOVA GORICA
7. MIŠKA ANDREJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
8. JURCA NIKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: NOVO MESTO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KONCILIJA FRANC FRANC ŠTUPAR IN SKUPINA VOLILCEV
2. DULAR MILOŠ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. MURN JANEZ FRANC JUDEŽ IN SKUPINA VOLILCEV
4. STARC DR.MEDICINE ANTON LDS, SLS, DESUS
5. TURK ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: ODRANCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCIPER JOŽEF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. MARKOJA IVAN JANJA MARKOJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: OPLOTNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HABJANIČ ROMAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. GLOBOVNIK VLADIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. KOLAR JOŽEF DAMJAN KVAS IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: ORMOŽ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HANŽELIČ MIROSLAV SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. TROFENIK VILI SKUPINA VOLILCEV
3. SOK ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: OSILNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOVAČ ANTON OBČINSKI ODBOR SKD OSILNICA IN PODRUŽNICA SLS OSILNICA

Občina: PESNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. RAČEL FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. ŠRUMPF ALFRED SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. MAŽGON BOJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. SENEKOVIČ VENČESLAV SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: PIRAN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ČASAR ROBERT SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. HUMAR RAJMOND RAJMOND HUMAR IN SKUPINA VOLILCEV
3. BENKO RIANA RIANA BENKO IN SKUPINA VOLILCEV
4. MALLY KLAVDIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, ZVEZA ZA PRIMORSKO
5. BELOBRAJDIČ ANTE ANTE BELOBRAJDIČ IN SKUPINA VOLILCEV
6. CVEJANOV MILAN MILAN CVEJANOV IN SKUPINA VOLILCEV
7. ŠTULAR VOJKA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
8. FIČUR FRANKO KLAVDIJA MAURO IN SKUPINA VOLILCEV
9. PRIBAC FRANC SLOVENSKI FORUM
10. DODIČ RAFAEL RAFAEL DODIČ IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: PIVKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ČELIGOJ IVAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. SREBOT EDMUND JULIJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. SMREDELJ ROBERT SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. MARGON ERNEST SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIAL DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
5. POŽAR ŠTUNF MOJCA LUKA ŠTUNF IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: PODČETRTEK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DROFENIK MARJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: PODLEHNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TOPLAK FRANC SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA
2. FRIC VEKOSLAV KONRAD VAUPOTIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3. ŽERAK ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. NOVAK ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: PODVELKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SEDMAK VOJKO DEMOKRATI SLOVENIJE
2. VOLMAJER JOŽEF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. KOVŠE ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: POLZELA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TURNŠEK BRANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. SEVER JANEZ MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. JERMAN ROMAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. NOVAK STANISLAV SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. ŽNIDAR LJUBO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: POSTOJNA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KODELE DRAGO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. DEBEVC JOŽE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. GRMEK FERDINAND SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. BAJC JOSIP SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. BRATOŽ ANDREJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. JURCA FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. ŠKODIČ JOŽEF VESNA ŠKODIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: PREBOLD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. \OR\EVI] BRANKO IVANA GOLOB IN SKUPINA VOLILCEV
2. CIGLER FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. DEBELAK VINKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. JAGER IVAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. DERČA DAVOR DEMOKRATI SLOVENIJE

Občina: PREDDVOR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZADNIKAR MIROSLAV ANTONIJA ZADNIKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ZAPLOTNIK ŠTEFAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: PREVALJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MOČILNIK KRISTIJAN REPUBLIKANCI SLOVENIJE
2. TASIČ MATIJA BOGDAN PUPAVAC IN SKUPINA VOLILCEV
3. PARADIŽ MAKS DEMOKRATI SLOVENIJE
4. OSERBAN MAKSIMILJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. JURIČAN FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: PTUJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LUCI MIROSLAV SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. OSTRMAN ANA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. ČUČEK MILAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: PUCONCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. NOVAK LUDVIK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: RAČE-FRAM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LEDINEK BRANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. NOVAK ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. GRAFENAUER GABRIJELA MARTIN PETELINŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: RADEČE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZAHRASTNIK JANEZ ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA IN ZLSD
2. SOTLAR LUDVIK SLS, SKD, SDS

Občina: RADENCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠEFER HERBERT MARTIN SREŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
2. TOPLAK JOŽEF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. STAJNKO FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: RADLJE OB DRAVI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GAŠPER FRANC BRANIMIR HELBL IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KOŠIR ALOJZ OO SDS, OO SKD IN SOPS RADLJE
3. ROBNIK HUBERT SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
4. LADINIK BOGDAN LADINIK MATEJ IN SKUPINA VOLIVCEV
5. MRAVLJAK DARINKA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. TERNIK MARJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: RADOVLJICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ČERNE VLADIMIR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. STUŠEK JANKO S. JUSTIN ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3. KRAINER STANISLAV BARBARA LEBAR RJAZANCEV IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: RAVNE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAKER BRANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. PORI ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. ČERNOVŠEK VILKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. ŽUNEC JOŽEF FRANC FALE IN SKUPINA VOLILCEV
5. KLANČNIK IVANA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. JURAK MIHAEL DEMOKRATI SLOVENIJE
7. VEČKO MAKSIMILIJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
8. GORENŠEK ANDREJ REPUBLIKANCI SLOVENIJE

Občina: RAZKRIŽJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STAMNIČAR JOŽEF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. IVANUŠIČ STANKO MIRKO ŽUPANEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: RIBNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TANKO JOŽE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: RIBNICA NA POHORJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PUŠNIK HERMAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. SGERM MARIJA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. MIKLAVC GREGOR RUDOLF SGERM
4. PUŠNIK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: ROGAŠOVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GIDER MARJAN JOŽEF BOKAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2. HALB JANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. HAUŽAR ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. KISILAK HERMAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: ROGAŠKA SLATINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KIDRIČ MAG. BRANKO SKD, SLS, SDS
2. LORBER JANEZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: ROGATEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠTURBEJ LEOPOLD SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. MIKOLIČ MARTIN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: RUŠE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JAKOP DUŠAN CIRIL SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. ŽERJAL BOJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. REZMAN VILI LADISLAV PEPELNIK IN SKUPINA VOLILCEV
4. BOLČINA DRAGO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. GRACEJ RAJKO MARJAN KOLAR IN OSTALI VOLILCI ZA NAPREDEK IN UVELJAV. OBČINE RUŠE
6. PERŠAK BORIS DEMOKRATI SLOVENIJE

Občina: SELNICA OB DRAVI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SABOLEK VLADIMIR ANTON BOSILJ IN VOLILCI
2. LEŠNIK ANDREJ DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
3. MOŽIČ CECILIJA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. SANDE ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. TATALOVI] SLOBODAN ŠTEFAN LAZAR IN OSTALI VOLILCI
6. STERNAD IVAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: SEMIČ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VIDMAR STANKO SNS OO SEMIČ, ZLSD OO SEMIČ
2. BUKOVEC IVAN SLS PODRUŽNICA SEMIČ, SKD OO SEMIČ

Občina: SEVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KELEMINA BRANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. ŠTRICELJ ANDREJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. JANC KRISTIJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. KOŠMERL ZVONE JOŽE IMPERL IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: SEŽANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PEČAR RUDOLF SVET OBČINSKEGA ODBORA LDS SEŽANA IN OBČINSKA KONVENCIJA ZZP
2. ČUDEN REBULA FRANC IULITA IN SKUPINA VOLIVCEV
3. RENČELJ DR. STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. BIZJAK MARTIN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. KLUN MIROSLAV DANICA SKOK IN SKUPINA VOLIVCEV
6. MACAROL PAVEL OBČ.ODBOR SKD SEŽANA IN KANDIDACIJSKI ZBOR SLS, PODRUŽNICA KRAS
7. ŽUGELJ JOSIP STANISLAVA ŽUGELJ RAUBER IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: SLOVENJ GRADEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOMLJANEC JANEZ SKUPINA VOLIVCEV
2. GAČNIK IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. VRAVNIK PETER SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: SLOVENSKA BISTRICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FERMEVC-BAN VERONIKA MAKS MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PIPENBAHER JOŽEF LDS, ZLSD, DESUS
3. ŽAGAR IVAN SLS, SDS, SKD

Občina: SLOVENSKE KONJICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAPNIK PETER SDS OO SLOV.KONJICE IN SKD OO SLOV.KONJICE
2. JAZBEC JANEZ FRANC VAHTER IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: SODRAŽICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POGORELEC ANDREJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. DROBNIČ JOŽE SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. KOŠMRLJ JOŽE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: SOLČAVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. IKOVIC ALOJZ ANTON IKOVIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. GOLOB IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. KLEMENŠEK VOJTEH FRANC PODBREŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4. OŠEP FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: STARŠE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZAVRŠKI CVETO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. DUCMAN VILI SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ŠERDONER ADOLF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. VIDOVIČ JOŽEF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: SVETA ANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAČEK SILVO BRAČKO MARJAN S SKUPINO PODPISNIKOV
2. RUHITEL BOGOMIR SLS - SKD - SDS

Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KREPŠA FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. DRUZOVIČ ALBIN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. MARKSL ANA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: SVETI JURIJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MIHALIČ SLAVKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. ŠTUHEC ALOJZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: ŠALOVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ABRAHAM ALEKSANDER SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TURK MILAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. FERRARI SERGEJ DEMOKRATI SLOVENIJE
3. VALENČIČ DRAGAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. SOBAN DOMINIK LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. TERNOVEC ALDO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. FURLAN VANDA JOŽE FURLAN IN SKUPINA VOLIVCEV
7. ŠPACAPAN ANTON ANTON NINO ŠPACAPAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: ŠENČUR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SITAR CIRIL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KERN FRANC STOPAR JOŽE IN SKUPINA VOLILCEV
3. MOHORIČ IVANA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: ŠENTILJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MARINIČ VLADO JOŽE POHOREC IN SKUPINA VOLILCEV
2. UDOVIČIČ KARL BORIS SENEKOVIČ IN SKUPINA VOLILCEV
3. PEKLAR DRAGOMIR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. ČAGRAN EDVARD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. KOCBEK BORUT DEMOKRATI SLOVENIJE

Občina: ŠENTJERNEJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PLEVNIK SREČKO NAPREJ SLOVENIJA
2. PAVLIČ ALBERT SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. HUDOKLIN FRANC SLS, LDS, ZLSD

Občina: ŠENTJUR PRI CELJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOVAČ FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. BEZENŠEK GREGOR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. GROBELNIK DAMJAN DAMJAN GROBELNIK
4. ERJAVEC FLORJAN CVETO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. MALOVRH JURIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
6. MOŠKOTEVC ROMAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: ŠKOCJAN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCJAN FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. POVŠIČ JANEZ BLATNIK PETER IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: ŠKOFJA LOKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PANČUR BENEDIKT REPUBLIKANCI SLOVENIJE
2. TOMAŠIČ BORIS SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. DRAKSLER IGOR OBČINSKI ODBOR SKD ŠKOFJA LOKA IN SLS - PODRUŽNICA ŠKOFJA LOKA
4. ŠIFRAR FRANC JAROSLAV KALAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: ŠKOFLJICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JORDAN IVAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. JURKOVIČ JOŽE LUKA JURKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3. LIPOVŠEK IZTOK ZLSD IN LDS
4. MARKOVIČ MILENA NAPREJ SLOVENIJA

Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠKET STANISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. JAGER FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. ČAKŠ JOŽEF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
4. SEVŠEK JANEZ BRANKO KOLAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: ŠMARTNO OB PAKI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ROBIDA JOŽE LDS - LDS OO ŠMARTNO OB PAKI IN ZLSD - KONVENCIJA OO ZLSD VELENJE
2. RAKUN IVAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. PODGORŠEK ALOJZ DANILO POKLEKA, GAVCE 16, ŠMARTNO OB PAKI IN SKUPINA VOLIVCEV

Občina: ŠOŠTANJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. NATEK MATJAŽ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KUŠAR LEOPOLD DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
3. JAKOB MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. TINAUER CVETKA NEODVISNA LISTA ZA OBNOVO IN RAZVOJ OBČINE ŠOŠTANJ
5. MENIH BOGDAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. KOPUŠAR MILAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: ŠTORE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JURKOŠEK IVAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. RUTAR JANEZ NEODVISNI
3. KUMPERGER IVAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. JAZBEC FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. GODICELJ FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: TABOR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAKAN VIDA SKD, SDS
2. NATEK MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. RAK ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: TIŠINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POREDOŠ JOŽEF SINIC AVGUST IN SKUPINA VOLIVCEV
2. FLEGAR ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. HAŠAJ EVGEN SLS, SKD, SDS

Občina: TOLMIN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠORLI JULIJANA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE IN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRAT
2. LEBAN METOD CIRIL ZVEZA ZA PRIMORSKO
3. LEBAN ANDREJ METOD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,SOCIALDEMOKRATSKA S. IN SLOV.KRŠČANSKI DEM.

Občina: TRBOVLJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PERGER JANEZ URŠKA POTRATA IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KMETIČ SLAVKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. LOŽAK JOŽA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. LJUBIČ JOŽE SLOVENSKI FORUM
5. AHAC ANTON ZELENI SLOVENIJE
6. BAROVIČ BOGDAN SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
7. JERAJ MARGARETA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8. ŽGAJNAR LADISLAV LDS IN ZLSD

Občina: TREBNJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TOMAŽIN JOŽE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KASTELIC ALOJIJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. PUNGARTNIK CIRIL METOD LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. METELKO ALOJZIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. PAVLIN MARJAN-PETER SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: TRNOVSKA VAS

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POŽEGAR FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. FEKONJA ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. VURCER KARL SAMOSTOJNI KANDIDAT S PODPISI VOLILCEV

Občina: TRZIN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ABE JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. PERŠAK ANTON DEMOKRATI SLOVENIJE
3. TEKAVEC MARJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: TRŽIČ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SAJOVIC BORUT PETER BELHAR IN VOLIVCI
2. RUPAR PAVEL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. LAVRIČ MARKO LIBERALNA STRANKA

Občina: TURNIŠČE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCET JOŽEF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. BENCE JOŽEF ANGELCA GORJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3. VINČEC ŠTEFAN DEMOKRATI SLOVENIJE
4. REŽONJA FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: VELENJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŠTORMAN ADOLF REPUBLIKANCI SLOVENIJE
2. MEH SREČKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. DE COSTA ANTON MO SDS VELENJE, SLS (PODRUŽNICA VELENJE), OO SKD VELENJE
4. KAVTIČNIK JOŽEF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: VELIKA POLANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JAKLIN JOŽEF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. PRŠA ŠTEFAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. GERENČER JOŽEF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: VELIKE LAŠČE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ŽUŽEK ALOJZIJ ZLSD IN LDS
2. TEKAVEC MILAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ZAKRAJŠEK ANTON OOSDS VELIKE LAŠČE, OOSKD VELIKE LAŠČE

Občina: VERŽEJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PRELOG ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. LEGEN DRAGO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: VIDEM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOZEL JANKO TANJA KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ČERNILA MARIJA DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
3. NOVAK BORIS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. KIRBIŠ FRANC SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA
5. VARNICA BOŽIDAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. PERNEK IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. MARINIČ BRANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: VIPAVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LAVRENČIČ MITJA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. PRINCES IVAN MIRAN NAGLOST IN SKUPINA VOLIVCEV
3. TOMAŽIČ BRANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: VITANJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TE AK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KRAJNC STANISLAV DARKO KRAJNC IN SKUPINA VOLILCEV
3. KUZMAN ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: VODICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRANJEC MIHA ALFIREV IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ŽEBOVEC MIRAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. PODGORŠEK JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. KOKALJ ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: VOJNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GREGORC ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. KOROŠEC JANEZ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. PODERGAJS BENEDIKT SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. ROBAČER IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. VOVK JURIJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. KOVAČ MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: VRANSKO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SUŠNIK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. PEČOVNIK ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Občina: VRHNIKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GROM TOMISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. GOSTIŠA LEON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. OREL JELKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. ROZMAN ANDREJ SKUPINA VOLIVCEV
5. GRUDEN ANDRAŽ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. TOMŠIČ VINCENCIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občina: VUZENICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KUS MIRAN JASMIN CIGLER LEŠTAN IN SKUPINA VOLILCEV

Občina: ZAGORJE OB SAVI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOBAN ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KAJBIČ JOŽEF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ŠVAGAN MATJAŽ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: ZAVRČ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VESENJAK PETER LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MAJCENOVIČ FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. VUK MIRAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. KOPŠA IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: ZREČE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOŠIR JOŽEF LDS, ZLSD, SLS, DeSUS
2. WRAVOR VLADIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Občina: ŽALEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZUPANC VOJKO MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. SADNIK ERAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. KRAJNC HENRIK SLOVENSKI FORUM
4. DOBNIK MILAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. POSEDEL ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: ŽELEZNIKI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TARFILA JURIJ TATJANA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2. JELENC ALOJZIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. PREVC MIHAEL SKD, SLS, SDS

Občina: ŽETALE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POTOČNIK SILVO SLS PODRUŽNICA MAJŠPERK, ŽETALE IN SKD OO ŽETALE
2. BUTOLEN ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Občina: ŽIRI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STARMAN BOJAN SDS, SKD, SLS
2. MORE FRANC HELENA OBLAK IN VOLILCI
3. KOSMAČ JANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občina: ŽIROVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HRIBAR DIPL.ING. JOŽE SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. LEGAT DIPL.ING. FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. DEŽMAN ANTON MARIJAN JEMEC IN VOLIVCI

Občina: ŽUŽEMBERK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PAPEŽ JOŽE SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. SKUBE JANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ŠKUFCA FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. JARC FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

 


Nazaj na začetno stran

Pritisni tukaj za skok na začetno stran

Marko Golobič Gorazd Perenič Miran Željko Marko Šmid
Republiška
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.