Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.

ObČina TREBNJE
(na seznam občin)

Volilna udeležba

  10.10.2010
prvi krog
Število volilnih upravičencev: 0
Skupaj glasovalo po imeniku: 0
Število oddanih glasov (za župane): 0
Število neveljavnih glasov (za župane): 0
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0
Volilna udeležba (skupaj): 0,00 %

LEGENDA: Kandidat je izvoljen Kandidat gre v 2. krog O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov

Rezultati volitev županov

Volitve zaradi sklepa Ustavnega sodišča ne potekajo.

Rezultati volitev v občinski/mestni svet

Volitve zaradi sklepa Ustavnega sodišča ne potekajo.
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.