PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 201.047
Število veljavnih glasovnic: 197.918
Število neveljavnih glasovnic: 3.129


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni podatki referenduma o arhivih.

IZIDI GLASOVANJA ZA SLOVENIJO

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
64.571
32,63 %
Glasovi PROTI
133.347
67,37 %


UDELEŽBA NA REFERENDUMU - PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO

REFERENDUM ARHIVI
glasovalo skupaj
201.087
glasovalo po volilnih imenikih
201.080
glasovalo s potrdilom
4
glasovali vpisani v seznam invalidov
3
volilna udeležba
11,74 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
odstotek udeležbe
40,42 %
30,31 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
295
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)