Število oddanih glasovnic: 201.047
Število veljavnih glasovnic: 197.918
Število neveljavnih glasovnic: 3.129


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni podatki referenduma o arhivih.

Izidi glasovanja po volilnih enotah

Slovenija
VE 1
Kranj
VE 2
Postojna
VE 3
Ljubljana Center
VE 4
Ljubljana Bežigrad
VE 5
Celje
VE 6
Novo mesto
VE 7
Maribor
VE 8
Ptuj
Št. oddanih glasovnic
201.047
26.603
26.146
29.246
28.522
23.214
23.426
20.811
21.990
Št. neveljavnih glasovnic
3.129
1,56 %
434
1,63 %
626
2,39 %
377
1,29 %
385
1,35 %
330
1,42 %
400
1,71 %
284
1,36 %
287
1,31 %
Glasovi ZA
64.571
32,63 %
7.118
27,20 %
8.869
34,75 %
8.222
28,48 %
8.552
30,39 %
7.920
34,61 %
7.938
34,47 %
7.558
36,82 %
8.242
37,98 %
Glasovi PROTI
133.347
67,37 %
19.051
72,80 %
16.651
65,25 %
20.647
71,52 %
19.585
69,61 %
14.964
65,39 %
15.088
65,53 %
12.969
63,18 %
13.461
62,02 %