PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 201.047
Število veljavnih glasovnic: 197.918
Število neveljavnih glasovnic: 3.129


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni podatki referenduma o arhivih.

Podatki za celotno Slovenijo

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.733 volivcev. Glasovalo je skupaj 201.087 volivcev in sicer:

REFERENDUM ARHIVI
glasovalo skupaj
201.087
glasovalo po volilnih imenikih
201.080
glasovalo s potrdilom
4
glasovali vpisani v seznam invalidov
3
volilna udeležba
11,74 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
odstotek udeležbe
40,42 %
30,31 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
295
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)


Podatki za volilne enote

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Kranj
209.738
26.608
12,69 %
42,26 %
30,40 %
Postojna
211.277
26.149
12,38 %
37,53 %
27,70 %
Ljubljana Center
215.521
29.249
13,57 %
40,67 %
41,75 %
Ljubljana Bežigrad
224.115
28.523
12,73 %
40,62 %
37,50 %
Celje
216.012
23.220
10,75 %
42,34 %
27,90 %
Novo mesto
205.330
23.426
11,41 %
41,20 %
27,01 %
Maribor
214.660
20.815
9,70 %
39,23 %
24,50 %
Ptuj
215.215
21.991
10,22 %
38,55 %
23,90 %