PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 201.047
Število veljavnih glasovnic: 197.918
Število neveljavnih glasovnic: 3.129


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni podatki referenduma o arhivih.

Podatki za celotno Slovenijo

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.733 volivcev. Glasovalo je skupaj 201.087 volivcev in sicer:

REFERENDUM ARHIVI
glasovalo skupaj
201.087
glasovalo po volilnih imenikih
201.080
glasovalo s potrdilom
4
glasovali vpisani v seznam invalidov
3
volilna udeležba
11,74 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
odstotek udeležbe
40,42 %
30,31 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
295
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)


Podatki za volilne okraje, po volilnih enotah

Seznam vseh volilnih okrajev, po imenu
Seznam vseh volilnih okrajev, po volilni udeležbi

VOLILNA ENOTA 1 - Kranj

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Kranj
209.738
26.608
12,69 %
42,26 %
30,40 %
Jesenice
26.640
2.439
9,16 %
36,35 %
21,58 %
Radovljica I
14.025
1.804
12,86 %
41,03 %
30,81 %
Radovljica II
16.020
1.825
11,39 %
40,76 %
28,65 %
Kranj I
20.640
2.466
11,95 %
40,04 %
28,67 %
Kranj II
20.831
2.269
10,89 %
40,96 %
29,33 %
Kranj III
23.390
3.556
15,20 %
47,04 %
35,34 %
Tržič
12.715
1.386
10,90 %
44,22 %
26,94 %
Škofja Loka I
18.500
2.828
15,29 %
46,22 %
36,87 %
Škofja Loka II
15.341
2.740
17,86 %
47,69 %
36,98 %
Kamnik
27.675
3.446
12,45 %
40,45 %
31,05 %
Idrija
13.961
1.849
13,24 %
44,58 %
31,17 %

VOLILNA ENOTA 2 - Postojna

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Postojna
211.277
26.149
12,38 %
37,53 %
27,70 %
Tolmin
16.846
3.094
18,37 %
44,08 %
38,69 %
Piran
15.026
1.225
8,15 %
30,34 %
21,72 %
Izola
12.872
1.091
8,48 %
34,88 %
22,31 %
Koper I
18.810
1.499
7,97 %
31,56 %
23,09 %
Koper II
24.160
2.188
9,06 %
33,54 %
22,46 %
Sežana
21.653
2.737
12,64 %
38,49 %
26,27 %
Ilirska Bistrica
13.182
1.598
12,12 %
36,14 %
23,72 %
Postojna
18.136
2.103
11,60 %
37,62 %
27,45 %
Nova Gorica I
25.625
3.567
13,92 %
39,71 %
28,05 %
Nova Gorica II
24.446
3.147
12,87 %
38,26 %
29,92 %
Ajdovščina
20.521
3.900
19,00 %
45,36 %
37,84 %

VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Ljubljana Center
215.521
29.249
13,57 %
40,67 %
41,75 %
Cerknica- Logatec
24.577
3.860
15,71 %
44,85 %
34,53 %
Vrhnika
19.413
2.848
14,67 %
44,24 %
35,20 %
LJ-Vič- Rudnik I
23.902
3.229
13,51 %
40,86 %
33,11 %
LJ-Vič- Rudnik II
16.688
1.962
11,76 %
38,15 %
46,35 %
LJ-Vič- Rudnik III
16.275
2.311
14,20 %
40,67 %
49,62 %
LJ-Vič- Rudnik IV
20.855
3.057
14,66 %
40,50 %
41,88 %
LJ-Center
22.162
2.636
11,89 %
35,33 %
46,00 %
LJ-Šiška I
14.756
1.726
11,70 %
37,38 %
47,08 %
LJ-Šiška II
18.240
2.324
12,74 %
39,55 %
47,61 %
LJ-Šiška III
17.219
2.315
13,44 %
39,68 %
47,38 %
LJ-Šiška IV
21.434
2.981
13,91 %
44,22 %
38,22 %

VOLILNA ENOTA 4 - Ljubljana Bežigrad

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Ljubljana Bežigrad
224.115
28.523
12,73 %
40,62 %
37,50 %
Kočevje
14.888
1.549
10,40 %
36,28 %
21,70 %
Ribnica
11.645
2.271
19,50 %
43,67 %
34,77 %
Grosuplje
30.977
4.753
15,34 %
44,09 %
32,90 %
Litija
17.028
2.035
11,95 %
44,54 %
28,45 %
LJ-Moste- Polje I
22.666
2.843
12,54 %
41,14 %
44,14 %
LJ-Moste- Polje II
16.474
1.460
8,86 %
35,01 %
40,02 %
LJ-Moste- Polje III
20.732
2.336
11,27 %
36,24 %
42,49 %
LJ- Bežigrad I
23.396
3.174
13,57 %
41,29 %
48,78 %
LJ- Bežigrad II
22.059
2.616
11,86 %
38,71 %
47,51 %
Domžale I
23.326
2.870
12,30 %
42,75 %
31,85 %
Domžale II
20.924
2.616
12,50 %
41,22 %
33,41 %

VOLILNA ENOTA 5 - Celje

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Celje
216.012
23.220
10,75 %
42,34 %
27,90 %
Šentjur
17.067
2.029
11,89 %
41,10 %
26,63 %
Celje I
29.562
3.107
10,51 %
41,75 %
26,04 %
Celje II
23.183
2.487
10,73 %
38,90 %
26,12 %
Žalec I
17.900
2.035
11,37 %
43,11 %
26,96 %
Žalec II
18.512
2.403
12,98 %
44,20 %
28,94 %
Mozirje
13.892
1.794
12,91 %
43,89 %
31,81 %
Velenje I
16.761
1.545
9,22 %
41,37 %
25,28 %
Velenje II
17.643
1.837
10,41 %
44,67 %
26,92 %
Slovenj Gradec
18.251
1.838
10,07 %
43,71 %
44,96 %
Ravne na Koroškem
21.908
2.252
10,28 %
42,71 %
24,49 %
Dravograd- Radlje
21.333
1.893
8,87 %
41,97 %
22,65 %

VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Novo mesto
205.330
23.426
11,41 %
41,20 %
27,01 %
Črnomelj- Metlika
23.388
2.942
12,58 %
39,63 %
25,26 %
Novo mesto I
26.798
3.395
12,67 %
45,89 %
26,81 %
Novo mesto II
25.907
3.089
11,92 %
41,46 %
28,67 %
Trebnje
16.483
2.032
12,33 %
44,03 %
27,44 %
Brežice
21.552
2.128
9,87 %
34,29 %
21,63 %
Krško
24.021
2.545
10,59 %
38,88 %
35,58 %
Sevnica
14.775
1.660
11,24 %
41,28 %
25,10 %
Laško
15.422
1.801
11,68 %
43,26 %
26,60 %
Hrastnik
8.301
695
8,37 %
41,13 %
21,59 %
Trbovlje
14.440
1.471
10,19 %
41,18 %
24,90 %
Zagorje
14.243
1.668
11,71 %
43,48 %
28,17 %

VOLILNA ENOTA 7 - Maribor

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Maribor
214.660
20.815
9,70 %
39,23 %
24,50 %
Šmarje pri Jelšah
27.797
2.603
9,36 %
37,30 %
21,20 %
Slovenska Bistrica
30.117
2.946
9,78 %
42,81 %
24,57 %
Slovenske Konjice
19.197
2.319
12,08 %
45,67 %
27,41 %
Ruše
13.202
1.257
9,52 %
41,15 %
22,48 %
Maribor I
18.698
1.780
9,52 %
39,85 %
25,28 %
Maribor II
21.104
1.926
9,13 %
40,13 %
23,53 %
Maribor III
19.072
1.750
9,18 %
37,38 %
30,09 %
Maribor IV
15.045
1.616
10,74 %
35,56 %
26,56 %
Maribor V
17.345
1.527
8,80 %
34,76 %
21,86 %
Maribor VI
17.251
1.736
10,06 %
39,56 %
26,18 %
Maribor VII
15.832
1.355
8,56 %
35,06 %
21,04 %

VOLILNA ENOTA 8 - Ptuj

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2011)
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Ptuj
215.215
21.991
10,22 %
38,55 %
23,90 %
Lendava
22.194
1.796
8,09 %
31,74 %
19,03 %
Ormož
14.981
1.677
11,19 %
44,33 %
27,23 %
Ljutomer
15.769
1.543
9,79 %
39,31 %
23,44 %
Murska Sobota I
25.877
3.212
12,41 %
35,39 %
22,31 %
Murska Sobota II
25.644
2.545
9,92 %
37,45 %
25,01 %
Gornja Radgona
18.373
1.754
9,55 %
39,43 %
22,63 %
Lenart
15.992
1.590
9,94 %
38,44 %
23,80 %
Pesnica
16.867
1.514
8,98 %
38,44 %
19,34 %
Ptuj I
21.381
2.387
11,16 %
42,61 %
30,98 %
Ptuj II
17.766
1.772
9,97 %
39,72 %
25,26 %
Ptuj III
20.371
2.201
10,80 %
40,79 %
24,18 %