PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 623.489
Število veljavnih glasovnic: 621.133
Število neveljavnih glasovnic: 2.356


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZZZDR-D.

IZIDI GLASOVANJA ZA SLOVENIJO

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
226.651
36,49 %
Glasovi PROTI
394.482
63,51 %

UDELEŽBA NA REFERENDUMU - PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO

REFERENDUM ZZZDR-D
glasovalo skupaj
623.541
glasovalo po volilnih imenikih
623.534
glasovalo s potrdilom
5
glasovali vpisani v seznam invalidov
2
volilna udeležba
36,38 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Udeležba
arhivi (2014)
odstotek udeležbe
30,31 %
11,74 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
3.527
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)