Število oddanih glasovnic: 623.489
Število veljavnih glasovnic: 621.133
Število neveljavnih glasovnic: 2.356


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZZZDR-D.

Izidi glasovanja po volilnih enotah

Slovenija
Št. oddanih glasovnic
623.489
81.077
72.301
91.590
88.288
75.312
72.230
68.430
68.951
Št. neveljavnih glasovnic
2.356
0,38 %
341
0,42 %
414
0,57 %
341
0,37 %
353
0,40 %
213
0,28 %
290
0,40 %
192
0,28 %
202
0,29 %
Glasovi ZA
226.651
36,49 %
28.987
35,90 %
26.970
37,52 %
44.452
48,72 %
35.740
40,64 %
23.736
31,61 %
21.100
29,33 %
24.253
35,54 %
17.921
26,07 %
Glasovi PROTI
394.482
63,51 %
51.749
64,10 %
44.917
62,48 %
46.797
51,28 %
52.195
59,36 %
51.363
68,39 %
50.840
70,67 %
43.985
64,46 %
50.828
73,93 %