PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 623.489
Število veljavnih glasovnic: 621.133
Število neveljavnih glasovnic: 2.356


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZZZDR-D.

Podatki za celotno Slovenijo

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je imelo pravico glasovati skupaj 1.714.055 volivcev. Glasovalo je skupaj 623.541 volivcev in sicer:
REFERENDUM ZZZDR-D
glasovalo skupaj
623.541
glasovalo po volilnih imenikih
623.534
glasovalo s potrdilom
5
glasovali vpisani v seznam invalidov
2
volilna udeležba
36,38 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Udeležba
arhivi (2014)
odstotek udeležbe
30,31 %
11,74 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
3.527
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne enote

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Udeležba
arhivi (2014)
Kranj
210.089
81.082
38,59 %
30,40 %
12,69 %
Postojna
211.324
72.302
34,21 %
27,70 %
12,38 %
Ljubljana Center
216.979
91.602
42,22 %
41,75 %
13,57 %
Ljubljana Bežigrad
224.497
88.296
39,33 %
37,50 %
12,73 %
Celje
215.919
75.313
34,88 %
27,90 %
10,75 %
Novo mesto
205.090
72.230
35,22 %
27,01 %
11,41 %
Maribor
214.367
68.437
31,93 %
24,50 %
9,70 %
Ptuj
214.683
68.952
32,12 %
23,90 %
10,22 %