Az Államtanács tagjainak megválasztása

Az Államtanács tagjait közvetett módon választják érdekcsoportokban, illetve helyi közösségekben elektori testületek által (elektorok által). 
 
Minden szlovén állampolgárnak, aki a szavazás napján betöltötte 18. életévét és birtokában van cselekvőképességének, joga van választani és választható az Államtanács tagjának. Az Államtanács tagjai nem az általános választójog alapján kerülnek megválasztásra, hanem különleges választójog alapján, melyet minden érdekcsoport számára a törvény határoz meg az egyes érdekcsoportokhoz, illetve helyi közösséghez tartozás figyelme bevételével.
 
A relatív többség elve szerint a mandátum a legtöbb szavazatot kapott jelöltet illeti meg. Ha két vagy több jelölt azonos számú szavazatot kap, akkor a mandátumról sorsolás dönt. 
 
Ki jogosult választani és ki választható az Államtanács tagjának:
  • a munkáltatók, munkavállalók, mezőgazdasági termelők, kézművesek és szabadfoglalkozásúak képviselője, valamint nem gazdasági tevékenységet folytató (funkcionális érdekek) személyek, akik Szlovéniában tevékenykednek vagy alkalmazottak. A felsorolt érdekcsoportok államtanácsi tagjait a szlovén állampolgárokra vonatkozó feltételek mellett ugyanúgy választhatják azok a külföldiek is, akik Szlovéniában megfelelő tevékenységet végeznek vagy ott munkaviszonyban vannak, a külföldiek  azonban nem választhatók az Államtanács tagjává;
  • a helyi érdekek képviselői, akik a választási körzetben állandó lakcímmel rendelkeznek.
 
Az Államtanács 18 tagját (a funkcionális érdekek képviselőit) az elektorok választói gyűléseken választják meg. A választótestület képviselőit (az elektorokat) az érdekcsoportok szervezetei a saját szabályzatuk rendelkezései alapján választják ki.
 
Az Államtanács azon 22 tagját, akik a helyi érdekek képviselői, a helyi közösségek választják meg. A helyi érdekek képviselőinek megválasztására egy vagy több helyi közösség területén legfeljebb 22 választókerület alakítandó.
 
Az Államtanács tagjait ötéves időtartamra választják.