STROŠKI IZVEDBE REFERENDUMA O ARHIVIH (8. JUNIJ 2014) IN PRIMERJAVA S STROŠKI REFERENDUMA O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 2012 2. 12. 2014
Na Državni volilni komisiji smo pripravili končno poročilo o stroških zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju: REFERENDUM O ARHIVIH), ki je bil izveden 8. JUNIJA 2014. Za izvedbo referenduma o arhivih je DVK PORABILA 2.813.416 EUR (1,64 EUR na volilnega upravičenca). ...več

Stroški volitev v EP 2014 in primerjava s stroški v letu 2009 23. 10. 2014
Na Državni volilni komisiji smo pripravili končno poročilo o stroških volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 25. maja 2012 (v nadaljevanju: volitev v EP). Za izvedbo volitev v EP je DVK PORABILA 3.377.000 EUR (1,97 EUR na volilnega upravičenca). ...več

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH KOMISIJ 16. 9. 2014
Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija v URADNEM LISTU RS ŠT. 66 V PETEK 12. 9. 2014 objavila JAVNI POZIV za zbiranje predlogov kandidatov ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKOV IN NAMESTNIKOV PREDSEDNIKOV VOLILNIH KOMISIJ VOLILNIH ENOT IN OKRAJNIH VOLILNIH KOMISIJ TER ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV VOLILNIH KOMISIJ VOLILNIH ENOT. ...več