VABILO ZA 56. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE 2018-10-10 13:51
Objavljamo vabilo za 56. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek 1610.2018 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana. ...več

JAVNI POZIV SODNIKOM, DIPLOMIRANIM PRAVNIKOM IN PRAVNIM STROKOVNJAKOM 2018-10-09 12:21
Državna volilna komisija objavlja javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot izmed pravnih strokovnjakov ...več

POZIV POSLANSKIM SKUPINAM, POLITIČNIM STRANKAM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM 2018-10-09 11:32
Državna volilna komisija objavlja poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ...več