JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA OVK 109 - ŠKOFJA LOKA 2017-09-18 11:44
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA OVK 109 - ŠKOFJA LOKA ...več

SEZNAM VLOŽENIH IN POTRJENIH KANDIDATUR - Stanje na petek, 15. 9. 2017, do 10. ure 2017-09-15 13:30
I. SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US) so bile na Državno volilno komisijo do 15. 9. 2017, do 10. ure, vložene naslednje kandidature za volitve predsednika republike: ...več

II. SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR - volitve predsednika republike 2017-09-14 10:16
Državna volilna komisija je do 14. 9. 2017, do 8. ure, na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US), v zvezi z 58. in 59. členom Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ (Uradni list RS, št. 109/06–ZVDZ–UPB1 in 54/07–odločba US in 23/17) potrdila naslednji kandidaturi za volitve predsednika republike: ...več