POROČILO o poteku priprav na tisk, o natisu in prenosu obvestil volivcem pri izvedbi referenduma o ZUIGDT 2017-09-22 16:04
Na podlagi razprave in sklepa Državne volilne komisije (DVK) na 9. seji 19. 9. 2017, ki se je nanašala na zamudo pri dostavi dela obvestil volivcem o dnevu glasovanja in o volišču na katerega so vpisani v volilni imenik (70. člen ZVDZ) sem 19. 9. 2017 sklical sestanek odgovornih oseb za izvedbo pogodb tiska (Cetis d.d.) in poštnih storitev (Pošta Slovenije) z zahtevo, da do sestanka pripravijo krajše poročilo iz katerega mora biti razviden časovni in količinski potek storitve predvsem pa podatki o količini tiska oziroma natisu (printu) obvestil volivcev, količini po dnevih, datum in količini oddanih obvestil na pošto. ...več

SEZNAM VLOŽENIH IN POTRJENIH KANDIDATUR - Stanje - petek, 22. 9. 2017, do 15. ure 2017-09-22 15:36
I. SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US) so bile na Državno volilno komisijo do 22. 9. 2017, do 15. ure, vložene naslednje kandidature za volitve predsednika republike: ...več

KONČNA UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU NA REFERENDUMU O ZIUGDT - OBVESTILO ZA JAVNOST 2017-09-22 11:43
Po podatkih OVK se je predčasnega glasovanja na referendumu o ZIUGDT v treh dneh udeležilo 14.201 volivk in volivcev oziroma 0,83 % vseh volilnih upravičencev. Na referendumu o ZZZDR-D (2015) se je predčasnega glasovanja udeležilo 24.480 volivk in volivcev (1,43 vseh volilnih upravičencev). ...več