GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI - OBVESTILO ZA JAVNOST 25. 11. 2015
V zvezi z glasovanjem po pošti v tujini na prihajajočem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, vas obveščamo, da je Državna volilna komisija do torka 24. 11. 2015 oddala na pošto skupaj 430 volilnih gradiv za glasovanje po pošti v tujini in sicer:

· 135 volilnih gradiv volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t.i. »izseljenci«) in
· 295 volilnih gradiv volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t.i. »zdomci).

Volilno gradivo smo pripravili na podlagi predhodnih obvestil volivcev, da želijo glasovati po pošti v tujini. ...več

ORGANIZATORJI REFERENDUMSKE KAMPANJE - OBVESTILO ZA JAVNOST 25. 11. 2015
Včeraj 24.11.2015 ob 24:00 uri se je iztekel rok do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje sporočiti Državni volilni komisije podatke o organizatorju referendumske kampanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D. V zvezi s tem vas obveščamo vas, da so v zgoraj navedenem roku sporočili podatke naslednji organizatorji referendumske kampanje: ...več

Napačna interpretacija sklepov Državne volilne komisije - Pojasnilo 24. 11. 2015
V nekaterih medijih smo zasledili napačno interpretacijo sklepov Državne volilne komisije (v nadaljevanju: DVK), ki jih je ta sprejela v zvezi s predlogi koalicije "Za otroke gre!" na 51. seji 19.11.2015. Na podlagi napačne interpretacije oziroma pomanjkljive informacije prejemamo negodovanja nekaterih volivcev, predvsem glede tega, da bi morala DVK upoštevati tudi vse volivce, ki bodo obdobju od sestave volilnih imenikov (t.j. 15 dni pred dnevom glasovanja) do dneva glasovanja (t.j. 20. 12. 2015) dopolnili 18 let. ...več