Aktualno

Prodaja premičnine z javno dražbo 30. 1. 2017
Opis predmeta prodaje: Premičnina, rabljeno vozilo. Čas javne dražbe: V sredo, 15.2.2017, z začetkom ob 13.00 uri. …več

Javni poziv za vlaganje kandidatur 19. 9. 2016
Obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije je 16.9.2016 objavil:
1. Javni poziv za vlaganje kandidatur za predsednika in namestnika predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča
2. Javni poziv za vlaganje kandidatur za dva člana in dva namestnika članov Državne volilne komisije izmed pravnih strokovnjakov. …več

4. februar – »Svetovni dan volitev« 4. 2. 2016
Predstavniki centralnih volilnih komisij so na svetovni volilni konferenci v Budimpešti leta 2005, prvi četrtek v mesecu februarju razglasili za svetovni dan volitev. Kljub temu, da v Sloveniji temu datumu do sedaj nismo namenjali posebne pozornosti, želi Državna volilna komisija ob svetovnemu dnevu volitev, ki ga letos praznujemo 4. februarja, izpostaviti pomembnost volitev za vzpostavitev in obstoj moderne demokratične države. …več

GLASOVANJE NA REFERENDUMU O ZZZDR-D PO POŠTI V TUJINI IN NA DIPLOMATSKO–KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTVIH RS V TUJINI – OBVESTILO ZA JAVNOST 29. 12. 2015
Obveščamo vas, da so okrajne volilne komisije in Državna volilna komisija 28. 12. 2015 ugotovile naslednji izid glasovanja po pošti v tujini in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini: …več

UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA NA REFERENDUMU O ZZZDR-D PO POŠTI IN DKP V TUJINI - OBVESTILO ZA JAVNOST 28. 12. 2015
Obveščamo vas, da bodo danes, 28. 12. 2015 okrajne volilne komisije in Državna volilna komisija (DVK) ugotavljale izid glasovanja na referendumu o ZZZDR po pošti v tujini. DVK bo ugotavljala tudi izid glasovanja na diplomatsko - konzularnih predstavništvih RS v tujini, ki niso sami ugotavljali izid glasovanja. …več

IZID GLASOVANJA PO POŠTI V SLOVENIJI - OBVESTILO ZA JAVNOST 22. 12. 2015
Okrajne volilne komisije so včeraj, 21. 12. 2015 ugotvaljale izid glasovanja po pošti v Sloveniji in ugotovile naslednji izid: …več

POJASNILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO GLEDE IZPADA SPLETNEGA MESTA VOLITVE.GOV.SI 21. 12. 2015
Obveščamo vas, da smo od Ministrstva za javno upravo pridobili naslednje uradno pojasnilo: …več

ONEMOGOČEN DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA DVK PO ZAKLJUČKU GLASOVANJA NA REFERENDUMU O ZZZDR - OBVESTILO ZA JAVNOST 21. 12. 2015
V zvezi napake zaradi katere je bil zunanjim uporabnikom na dan glasovanja 20. 12. 2015, med 19:45 in 20.15 uro, onemogočen dostop do spletnega mesta Državne volilne komisije oz. spletne strani http://www.volitve.gov.si/referendum/ in zaradi tega tudi onemogočeno spremljanje neuradnih začasnih izidov glasovanja na referendumu o ZZZDR-D, posredujemo naslednja pojasnila: …več

IZJAVA ZA JAVNOST O UDELEŽBI NA REFERENDUMU DO 11. URE - SPREMEMBA TERMINA 20. 12. 2015
Obveščamo vas, da bo Državna volilna komisija podala izjavo za javnost glede udeležbe na referendumu o ZZZDR-D do 11. ure ob 12:30 uri in ne ob 13:00 uri kot smo provtno napovedali. …več

UDELŽBA NA REFERENDUMU O ZZZDR-D - OBVESTILO ZA JAVNOST 20. 12. 2015
obveščamo vas, da bo Državna volilna komisija, glede udeležbe na referendumu o ZZZDR-D, podala dve izjavi za javnost in sicer: …več

KONČNA UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU - OBVESTILO ZA JAVNOST 18. 12. 2015
Obveščamo, da se je tretji (zadnji) dan predčasnega glasovanja na referendumu o ZZZDR-D (17.12. 2015) udeležilo 8.727 volivk in volivcev, skupaj v treh dneh pa 24.480 volivk in volivcev. …več

UDELEŽBA DRUGI DAN PREDČASNEGA GLASOVANJA - OBVESTILO ZA JAVNOST 17. 12. 2015
Obveščamo, da se je drugi dan predčasnega glasovanja na referendumu o ZZZDR-D 16. 12. 2015 udeležililo 9.282 volivk in volivcev oziroma v prvih dveh dneh predčasnega glasovanja (15.12. in 16.12.2015) je glasovalo skupaj 15.796 volivk in volivcev. …več

UDELEŽBA NA PRVI DAN PREDČASNEGA GLASOVANJA - OBVESTILO ZA JAVNOST 16. 12. 2015
Obveščamo, da se je prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o ZZZDR-D 15. 12. 2015 udeležililo 6.514 volivk in volivcev oziroma 0,38 % vseh volilnih upravičencev. Na referendumu o Družinskem zakoniku leta 2012 je prvi dan predčasno glasovalo 3.735 volivk in volilvcev. …več

SPREMEMBA IN DOPOLNITEV ROKOVNIKA REFERENDUMSKIH OPRAVIL - OBVESTILO ZA JAVNOST 16. 12. 2015
Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija na 55. seji 15. 12. 2015 sprejela spremembe in dopolnitve rokovnika referendumskih opravil za izvedbo referenduma o ZZZZDR-D in sicer je določila naslednji rokovnik referendumskih opravil: …več

ŠTEVILO VOLIŠČ IN OSEB, KI BODO SODELOVALE PRI IZVEDBI REFERENDUMA O ZZZDR-D – OBVESTILO ZA JAVNOST 10. 12. 2015
Glasovanje na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) 20. 12. 2015, bo potekalo na 3.205-ih voliščih in sicer: …več

GLASOVANJE PO POŠTI IN NA DKP V TUJINI - OBVESTILO ZA JAVNOST 7. 12. 2015
V zvezi z glasovanjem v tujini na prihajajočem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, vas obveščamo, da je Državna volilna komisija v zakonitem roku, torej do petka 4. 12. 2015 do 24:00 ure prejela skupaj 2.043 veljavnih obvestil za glasovanje v tujini (po pošti ali na DKP). …več

ODLOČITVE DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE - OBVESTILO ZA JAVNOST 4. 12. 2015
Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija (DVK) na 20. seji 3. 12. 2015, v zvezi z izvedbo referenduma o ZZZDR-D, obravnavala javni poziv koalicije »Za otroke gre!«, ki se je nanašal na obveščanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in po razpravi sprejela naslednji sklep: …več

GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI - OBVESTILO ZA JAVNOST 30. 11. 2015
V zvezi z glasovanjem po pošti v tujini na prihajajočem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, vas obveščamo, da je Državna volilna komisija do petka 27. 11. 2015 oddala na pošto skupaj 646 volilnih gradiv za glasovanje po pošti v tujini in sicer: …več

GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI - OBVESTILO ZA JAVNOST 25. 11. 2015
V zvezi z glasovanjem po pošti v tujini na prihajajočem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, vas obveščamo, da je Državna volilna komisija do torka 24. 11. 2015 oddala na pošto skupaj 430 volilnih gradiv za glasovanje po pošti v tujini in sicer: …več

ORGANIZATORJI REFERENDUMSKE KAMPANJE - OBVESTILO ZA JAVNOST 25. 11. 2015
Včeraj 24.11.2015 ob 24:00 uri se je iztekel rok do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje sporočiti Državni volilni komisije podatke o organizatorju referendumske kampanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D.

V zvezi s tem vas obveščamo vas, da so v zgoraj navedenem roku sporočili podatke naslednji organizatorji referendumske kampanje: …več

Napačna interpretacija sklepov Državne volilne komisije - Pojasnilo 24. 11. 2015
V nekaterih medijih smo zasledili napačno interpretacijo sklepov Državne volilne komisije (v nadaljevanju: DVK), ki jih je ta sprejela v zvezi s predlogi koalicije "Za otroke gre!" na 51. seji 19.11.2015. Na podlagi napačne interpretacije oziroma pomanjkljive informacije prejemamo negodovanja nekaterih volivcev, predvsem glede tega, da bi morala DVK upoštevati tudi vse volivce, ki bodo obdobju od sestave volilnih imenikov (t.j. 15 dni pred dnevom glasovanja) do dneva glasovanja (t.j. 20. 12. 2015) dopolnili 18 let. …več

ORGANIZATORJI REFERENDUMSKE KAMPANJE - OBVESTILO ZA JAVNOST 23. 11. 2015
Obveščamo vas, da so do danes 23. 11. 2015 do 12:00 ure sporočili podatke o organizatorju referendumske kampanje o Zakonu o spremebah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, naslednji organizatorji referendumske kampanje: …več

ORGANIZATORJI REFERENDUMSKE KAMPANJE - OBVESTILO ZA JAVNOST 19. 11. 2015
Obveščamo vas, da so do danes, 19.11.2015 do 08:00 ure sporočili podatke o organizatorju referendumske kampanje o Zakonu o spremebah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, naslednji organizatorji referendumske kampanje: …več

GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI - OBVESTILO ZA JAVNOST 18. 11. 2015
V zvezi z glasovanjem po pošti v tujini na prihajajočem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, vas obveščamo, da je Državna volilna komisija včeraj, 17.11.2015 na pošto oddala prvih 245 volilnih gradiv za glasovanje po pošti v tujini. Volilno gradivo smo pripravili na podlagi predhodnih obvestil volilvcev, da želijo glasovati po pošti v tujini. …več

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - razveljavitev sklepa 23. 10. 2015
Ustavno sodišče je v postopku o dopustnosti referenduma odločilo, da se razveljavi Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D). …več

NEURADNI IZID VOLITEV ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI, V OBČINI GORSUPLJE - OBVESTILO ZA JAVNOST 13. 4. 2015
Na volitvah enega člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti V Občine Grosuplje, ki so bile v nedeljo 12. aprila 2015, je imelo pravico glasovati skupaj 106 volivk in volivcev, od tega 67 volivk in volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 39 volivk in volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik. …več

VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI GROSUPLJE - OBVESTILO ZA JAVNOST 25. 3. 2015
Obveščamo vas, da je v zvezi z izvedbo volitev romskega predstavnika v občinskem svetu Občine Grosuplje, Državna volilna komisija včeraj 24. 3. 2015 potrdila dve vloženi kandidaturi za člana občinskega sveta. …več

VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI GROSUPLJE 19. 3. 2015
Včeraj 18.3.2014 ob 19.00 uri se je iztekel rok za vložitev kandidatur za volitve člana občinskega sveta občine Grosuplje - predstavnika romske skupnosti. …več

STROŠKI IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR 13. JULIJA 2014 IN PRIMERJAVA S STROŠKI IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV 4. DECEMBRA 2011 18. 3. 2015
Ob pripravi zaključnega računa za leto 2014 smo na Državni volilni komisiji pripravili tudi končno poročilo o stroških izvedbe predčasnih volitev v državni zbor, ki so bile izvedene 13. julija 2014. …več

STROŠKI IZVEDBE REFERENDUMA O ARHIVIH (8. JUNIJ 2014) IN PRIMERJAVA S STROŠKI REFERENDUMA O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 2012 2. 12. 2014
Na Državni volilni komisiji smo pripravili končno poročilo o stroških zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju: REFERENDUM O ARHIVIH), ki je bil izveden 8. JUNIJA 2014. Za izvedbo referenduma o arhivih je DVK PORABILA 2.813.416 EUR (1,64 EUR na volilnega upravičenca). …več

Stroški volitev v EP 2014 in primerjava s stroški v letu 2009 23. 10. 2014
Na Državni volilni komisiji smo pripravili končno poročilo o stroških volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 25. maja 2012 (v nadaljevanju: volitev v EP). Za izvedbo volitev v EP je DVK PORABILA 3.377.000 EUR (1,97 EUR na volilnega upravičenca). …več

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH KOMISIJ 16. 9. 2014
Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija v URADNEM LISTU RS ŠT. 66 V PETEK 12. 9. 2014 objavila JAVNI POZIV za zbiranje predlogov kandidatov ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKOV IN NAMESTNIKOV PREDSEDNIKOV VOLILNIH KOMISIJ VOLILNIH ENOT IN OKRAJNIH VOLILNIH KOMISIJ TER ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV VOLILNIH KOMISIJ VOLILNIH ENOT. …več

OBČINSKIM VOLILNIM KOMISIJAM 12. 9. 2014
Objavljamo navodilo občinskim volilnim komisijam za izvedbo glasovanja in Navodilo za delo volilnega odbora, ki bo vodil glasovanje na volišču 5.oktobra 2014. …več

LOKALNE VOLITVE - GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE 13. 8. 2014
V zadnjih dneh smo na Državno volilno komisijo prejeli kar nekaj obvestil volivk in volilcev, ki so izrazili željo, da bi želeli na lokalnih volitvah glasovati po pošti iz tujine. …več

IZID PO POŠTI IZ TUJINE IN NA DKP 21. 7. 2014
Obveščamo vas, da so vse okrajne volilne komisije in Državna volilna komisija ugotovile izid glasovanja po pošti iz tujine, pri čemer opozarjamo, da je Državna volilna komisija ugotovila tudi izid glasovanja na diplomatskih predstavništvih oziroma konzulatih RS, in sicer za tiste, ki v skladu z navodili DVK niso samo ugotavljali izid glasovanja. Neuradni končni izid bo objavljen tudi na spletnem mestu www.dvk-rs.si . Iz tega končnega neuradnega izida glasovanja je razvidno, da Slovenska ljudska stranka ni presegla 4 % volilnega praga, Socialni demokrati pa so po rezultatu prehiteli Združeno levico. …več

IZID GLASOVANJA NA DKP, KI SO SAMI UGOTAVLJALI IZID GLASOVANJA 17. 7. 2014
Obveščam vas, da so diplomatska predstavništva oziroma konzulati Republike Slovenije na katerih so bila volišča in so bili pristojni za ugotavljanje izida glasovanja, ugotovili izid glasovanja, ki je razviden iz priložene tabele. …več

OCENA OPAZOVALCEV ODBORA ZA ODPRTO DEMOKRACIJO 16. 7. 2014
Izvedbo predčasnih volitev v Državni zbor RS, 13. 7. 2014 so opazovali tudi predstavniki mendarodnih nevladnih organizacij. V zvezi s tem vas opozarjamo na komentar nevladane organizacije COD - The Committee for Open Democracy, ki je objavljen na njihovi spletni strani http://bit.ly/1l343ne …več

Izid glasovanja po pošti - Predčasne volitve v Državni zbor 2014 15. 7. 2014
Obveščamo vas, da so Okrajne volilne komisije včeraj popoldne (14.7.2014) UGOTAVLJALE IZID GLASOVANJA PO POŠTI V SLOVENIJI. Glasovalo je 1.757 volivk in volilvcev. Oddanih glasovnic: 1.749 Neveljavnih glasovnic: 13 Veljavnih glasovnic: 1.736 …več

Volišče s sedežem v prostorih KS Čemšenik odprto do 20h 13. 7. 2014
Obveščamo vas, da je okrajna volilna komisija Zagorje ob Savi sprejela skep, da bo volišče s sedežem v prostorih KS Čemšenik, Čemšenik 5 odprto do 20h. …več

ŠTEVILO PREJETIH OBVESTIL ZA GLASOVANJE NA VOLIŠČIH OMNIA 11. 7. 2014
Po podatkih okrajnih volilnih komisij BO NA VOLIŠČIH IZVEN SVOJEGA OKRAJA (T.I. VOLIŠČA OMNIA) GLASOVALO 3.816 VOLIVK IN VOLILVCEV. V tabeli so predstavljena volišča kjer bo glasovalo največ volilcev. …več

UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU - OBVESTILO ZA JAVNOST 11. 7. 2014
Po podatkih okrajnih volilnih komsij je v TOREK, 8. 7., SREDO, 9.7. IN ČETRTEK 10.7.2014 na volitvah poslancev v državni zbor, ki bodo 13. 7. 2014 PREDČASNO GLASOVALO SKUPAJ 66.754 VOLIVK IN VOLIVCEV, KAR PREDSTAVLJA 3,90% VSEH VOLIVK IN VOLIVCEV. V treh dneh predčasnega glasovanja je na letošnjih predčasnih volitvah GLASOVALO REKORDNO ŠTEVILO VOLIVK IN VOLIVCEV. V primerjavi s predčasnimi volitvami v državni zbor leta 2011, je na letošnjih predčasnih volitvah predčasno glasovalo KAR 117,60% VEČ volivk in volivcev (2011 je v treh dneh predčasno glasovalo 30.677 volivcev). …več

IZDANE AKREDITACIJE ZA OPAZOVANJE PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR - OBVESTILO ZA JAVNOST 10. 7. 2014
Obveščamo vas, da je DVK izdala akreditacije za opazovanje predčasnih volitev v državni zbor, ki bodo 13. 7. 2014 trem mednarodnim organizacijam. …več

UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU 8.7.2014 (2. DAN) - OBVESTILO ZA JAVNOST 10. 7. 2014
Po podatkih okrajnih volilnih komsij je v TOREK, 8. 7. 2014 IN SREDO, 9.7. 2014 na volitvah poslancev v državni zbor, ki bodo 13. 7. 2014 predčasno glasovalo že 43.535 VOLIVK IN VOLILVCEV, KAR PREDSTAVLJA 2,45% VSEH VOLIVK IN VOLIVCEV. …več

UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU 8.7.2014 (PRVI DAN) - OBVESTILO ZA JAVNOST 9. 7. 2014
Obveščamo vas, da je včeraj, 8. 7. 2014 na volitvah poslancev v državni zbor, ki bodo 13. 7. 2014 predčasno glasovalo 18.470 VOLIVK IN VOLILVCEV, KAR PREDSTAVLJA 1,08 % VSEH VOLIVK IN VOLIVCEV. Prvi dan predčasnega glasovanja je na letošnjih predčasnih volitvah glasovalo 60,21% vseh, ki so predčasno glasovali v treh dneh na predčasnih volitvah v državni zbor 2011 (skupaj je v treh dneh predčasno glasovalo 30.677 volivk in volilvcev), kar nakazuje, da bo najbrž letos predčasno glasovalo več volivk in volilcev kot na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2011. …več

Pošiljanje volilnega gradiva za glasovanje po pošti iz tujine – Obvestilo za javnost 3. 7. 2014
Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija v torek, 1. 7. in sredo 2. 7. 2014, v zvezi z izvedbo predčasnih volitev poslancev v državni zbor oziroma v zvezi z glasovanjem po pošti iz tujine oddala na Pošto Slovenije za prenos v tujino naslednje število volilnih gradiv. …več

Navodila za medije - Spremljanje predčasnih volitev v Državni zbor 2014 3. 7. 2014
V priloženem besedilu in datotekah objavljamo navodila za spremljanje predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. …več

UDELEŽBA OB 16. URI - REFERENDUM O ARHIVIH 8. 6. 2014
Obveščamo vas, da se je danes 8. 6. 2014 do 16.00 ure po podatkih okrajnih volilnih komisij, glasovanja na referendumu o arhivih udeležilo 139.939 volivk in volivcev, kar znaša 8,17 % vseh volivk in volivcev, ki so vpisani v splošni volilni imenik. Udeležba do 16. ure je v primerjavi z udeležbo do 16. ure na referendumu o Družinskem zakoniku, ko je do 16. ure volišča obiskalo 19,9 % vseh volivk in volivcev, po naši oceni nizka.. …več

UDELEŽBA OB 11. URI - REFERENDUM O ARHIVIH 8. 6. 2014
Do 11. ure se je glasovanja na referendumu o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih udeležilo 78.263 volivk in volivcev kar je 4,57 % vseh volilnih upravičencev. Najnižja udeležba je bila 3,73 % na območju Maribora in najvišja 5,22 % na območju Kranja. …več

OBVESTILO ZA JAVNOST - UDELEŽBA 3. DAN PREDČASNEGA GLASOVANJA NA REFERENDUMU 6. 6. 2014
Obveščamo vas, da se je zadnji dan predčasnega glasovanja udeležilo 4229 volivk in volivcev, kar je 0,25 vseh volivk in volivcev. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja udeležilo skupaj 10.612 volivk in volivcev, kar predstavlja 0, 63 % vseh volivk in volivcev. …več

BREZPLAČNA ŠTEVILKA 080/28-18 9. 5. 2014
Od ponedeljka 12. 5. 2014 dalje bo na DVK odprta brezplačna telefonska številka 080-28-18, ki bo volivcem na voljo za vse informacije glede glasovanja na volitvah v EP (kje in kako se glasuje, predčasno glasovanje ipd.) Brezplačna telefonska številka bo odprta in bo volivcem na voljo v delovnih dneh in v soboto 24. 5. 2014, v času med 08.00 in 16.00 uro ter na dan glasovanja 25. 5. 204 med 07.00 do 19.00 uro. …več

JAVNA OBJAVA SEZNAMA POTRJENIH LIST KANDIDATOV 9. 5. 2014
Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04, 41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14; v nadaljevanju: ZVPEP) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) Državna volilna komisija objavlja sezname potrjenih list kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 25. maja 2014. …več

VOLITVE V EP, GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE - OBVESTILO ZA JAVNOST 5. 5. 2014
Danes 5.5.2014 oddano na pošto volilno gradivo za glasovanje po pošti iz tujine pri volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament …več

ŽREBANJE VRSTNEGA REDA 28. 4. 2014
Žrebanje vrstnega reda list kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bo jutri v torek 29. aprila 2014 ob 12.00 v klubu Cankarjevega doma, Prešernova 10, Ljubljana. …več

VLOŽITEV LIST KANDIDATOV 17. 4. 2014
Rok za vložitev list kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 25. maja 2014, poteče v petek, 25. aprila 2014 ob 24.00 uri. Liste kandidatov se vložijo neposredno pri Državni volilni komisiji, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV. …več

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA RS PREJELA MEDNARODNI NAGRADI - OBVESTILO ZA JAVNOST
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA RS PREJELA MEDNARODNI NAGRADI - OBVESTILO ZA JAVNOST 9. 12. 2013
DVK je na finalnem izboru 4. decembra 2013 prejela dve mednarodni nagradi in sicer najprej v kategoriji upravljanje volitev (»Election Management Award«). Na naše veliko presenečenje je DVK prejela še eno izmed najbolj prestižnih nagrad in sicer nagrado z imenom »Volilna komisija leta« (»Electoral Commission of the Year«) na kar smo še posebej ponosni. …več

Stroški volitev predsednika republike 2012 4. 3. 2013
Na DVK smo pripravili končno poročilo o stroških volitev predsednika republike, ki so bile 11. novembra 2012 (prvi krog) in 2. decembra 2012 (drugi krog). Za oba kroga volitev predsednika republike je bilo porabljenih 5.315.702 EUR. Če te stroške primerjamo s stroški volitev predsednika republike leta 2007, lahko ugotovimo, da je bilo na zadnjih volitvah predsednika republike (2012) porabljenih kar 532.000 EUR (9,09 %) manj kot leta 2007. …več

Sklep o imenovanju Državne volilne komisije 17. 12. 2012
Na podlagi 32. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - UPB-1 in 54/07 - odločba US) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - UPB in 105/10) je Državni zbor na seji 14. decembra 2012, s sklepom imenoval novo Državno volilno komisijo. …več

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2. KROG - IZID GLASOVANJA IZ TUJINE - OBVESTILO ZA JAVNOST 12. 12. 2012
Spoštovani, obveščamo vas, da so okrajne volilne komisije in Državna volilna komisija ugotovile izid glasovanja iz tujine. …več

POSTOPKI OB ODSTOPU ŽUPANA IN ČLANOV MESTNEGA SVETA - POJASNILA 7. 12. 2012
Spoštovani, ob včerajšnjih dogodkih v MO Maribor in najavi župana g. Franca Kanglerja da bo 31.12.2012 odstopil s funkcije župana, posredujmo pojasnilo o poteku izvedbe nadomestnih volitev župana in v primeru odstopa večine članov mestnega sveta: …več

VOLITVE PREDSEDNIKA 2. KROG - GLASOVANJE PO POŠTI V SLOVENIJI – OBVESTILO ZA JAVNOST 4. 12. 2012
Obveščamo vas, da so včeraj 3. 12. 2012 okrajne volilne komisije ugotavljale rezultat glasovanja na volitvah predsednika republike v drugem korgu po pošti v Slovenji, in ugotovile naslednji rezultat: …več

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE - 2. KROG - REZULTATI PO VOLIŠČIH 4. 12. 2012
Objavljamo izzid glasvoanja po voliščih v Republiki Sloveniji dne 2. decembra 2012. …več

KRŠITEV REDA IN MIRU NA VOLIŠČU - OBVESTILO ZA JAVNOST 2. 12. 2012
Obveščamo vas, da smo od Okrajne volilna komisije prejeli poročilo o kršitvi reda in miru na volišču številka 29. v Šempetru pri Novi Gorici. …več

PREDČASNO GLASOVANJE V DRUGEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE– UDELEŽBA (KONČNA) 30. 11. 2012
Obveščamo vas, da je v drugem korgu volitev predsednika republike predčasno glasovalo 23.366 volivk in volivcev, kar predstavlja 1,42 % volilnih upravičencev v Republiki Sloveniji. …več

PREDČASNO GLASOVANJE – UDELEŽBA - OBVESTILO ZA JAVNOST 29. 11. 2012
Spoštovani, po do sedaj zbranih podatkih od okrajnih volilnih komisij (v podatkih ni zajeta OVK Piran) je včeraj 27. 11. in danes 28. 11. 2012 na volitvah predsednika republike - drugi krog, predčasno glasovalo 14.043 volivk in volivcev, kar predstavlja 0,85 % volilnih upravičencev v Republiki Sloveniji. …več

PREDČASNO GLASOVANJE – UDELEŽBA 27. 11. 2012 (1. dan) - OBVESTILO ZA JAVNOST 28. 11. 2012
Spoštovani, po do sedaj zbranih podatkih od okrajnih volilnih komisij (v podatkih niso zajeti podatki od OVK Jesenice in Tržič) je danes 27. 11. 2012, torej prvi dan predčasnega glasovanja na volitvah predsednika republike (drugi korg) predčasno glasovalo 5.110 volivk in volivcev. …več

Navodila za medije - Volitve Predsednika republike 2012 - 2. krog 27. 11. 2012
V priloženem besedilu in datotekah objavljamo navodila za spremljanje aktualnih predsedniških volitev. …več

Predčasno glasovanje in posebne oblike glasovanja - Volitve predsednika republike 2. krog 27. 11. 2012
Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav) ter na sedežih upravnih enot Cerknica, Metlika in Dravograd (tam okrajne volilne komisije sicer nimajo svojega sedeža). …več

Končni neuradni rezultati volitev članov državnega sveta - predstavnikov funkcionalnih interesov 22. 11. 2012
Spoštovani, v prilogi najdete končne neuradne izide volitev članov državnega sveta - predstavnikov funkcionalnih interesov. …več

Delni neuradni izidi volitev članov državnega sveta predstavnikov delojemalcev, obrtnikov, vzgoje in izobraževanja in zdravstva. 22. 11. 2012
Spoštovani, sporočamo vam, da delne neuradne izide volitev članov državnega sveta predstavnikov delojemalcev, obrtnikov, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. …več

Neuradni izid volitev članov Državnega sveta Republike Slovenije 22. 11. 2012
Spoštovani, sporočamo, vam neuradni izid volitev članov Državnega sveta Republike Slovenije – predstavnikov lokalnih interesov, ki smo jih prejeli od volilnih komisij volilnih enot. …več

Delni neuradni izid volitev članov Državnega sveta 21. 11. 2012
Spoštovani, sporočamo, vam delni neuradni izid volitev članov Državnega sveta Republike Slovenije – predstavnikov lokalnih interesov. …več

IZID GLASOVANJA na volitvah predsednika republike 11. novembra 2012 21. 11. 2012
Na podlagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US), zapisnikov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot ter na podlagi zapisnikov Državne volilne komisije o ugotovitvi izidov glasovanja na voliščih na Diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti iz tujine, ki je prispela na Državno volilno komisijo je Državna volilna komisija na 102. seji 20. 11. 2012, ugotovila naslednji …več

Javna objava 20. 11. 2012
Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju na volitvah predsednika republike. …več

Sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike 13. 11. 2012
Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – Odločba US) je Državna volilna komisija na 100. seji 13. 11. 2012 sprejela sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike. …več

RAZPIS PONOVNEGA GLSOVANJA (2. KROG) – OBVESTILO ZA JAVNOST 13. 11. 2012
Spoštovani, obveščamo vas, da je Državna volilna komisija, na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – Odločba US) danes 13. 11. 2012 sprejela Sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike, s katerim je določila, da bo ponovno glasovanje med kandidatoma, ki sta v prvem glasovanju 11. 11. 2012 dobila največ glasov v nedeljo 2. 12. 2012. …več

Volitve predsednika Republike Slovenije - rezultati po voliščih 12. 11. 2012
Objavljamo delni in neuradni izzid glasvoanja po voliščih v Republiki Sloveniji dne 11. novembra 2012 in na predčasnem glasovanju dne 6., 7., in 8. novembra 2012. …več

Navodila za medije - Volitve Predsednika republike 2012 - POPRAVEK OBVESTILA ZA JAVNOST 11. 11. 2012
V priloženem besedilu in datotekah objavljamo popravljena navodila za spremljanje aktualnih predsedniških volitev. …več

Sklep o določitvi roka za izvedbo glasovanja volivcev, ki so ob morebitnem ponovnem glasovanju na volitvah predsednika republike začasno v tujini 9. 11. 2012
Na podlagi 37. in 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US), v zvezi z 20. členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) je Državna volilna komisija na 99. seji, 8. novembra 2012 sprejela sklep o določitvi roka za izvedbo glasovanja volivcev, ki so ob morebitnem ponovnem glasovanju na volitvah predsednika republike začasno v tujini. …več

Predčasno glasovanje - Obvestilo 6. 11. 2012
Obveščamo vas, da se je danes 6. 11. 2012 začelo predčasno glasovanje za volitve predsednika republike. Predčasno glasovanje bo potekalo še v sredo 7. 11. in četrtek 8. 11. 2012. …več

Volitve predsednika republike - javna objava 26. 10. 2012
Objavljamo javno objavo za volitve predsednika RS. …več

Izžrebani vrstni red kandidatov za predsedniške volitve 2012 23. 10. 2012
Objavljamo izžrebani vrstni red kandidatov na predsedniških volitvah 2012. …več

Seznam organizatorjev volilne kampanje za volitve predsednika republike 12. 10. 2012
Seznam organizatorjev volilne kampanje za volitve predsednika republike …več

Stališče Ankaran 1. 10. 2012
Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 ZDSve – UPB1 in 95/11- Odločba US) je Državna volilna komisija v zvezi z vlogo Mestne občine Koper glede izvedbe volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 18. volilni enoti za volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, na 95. seji dne 27. 9. 2012 sprejela priloženo stališče. …več

Obvestilo za javnost - Sporazum o distribuciji volilnih skrinjic med Državno volilno komisijo in ministrstvom za obrambo 27. 9. 2012
Obveščamo vas, da je bil med Državno volilno komisijo (DVK) in Ministrstvom za obrambo (MORS) dne 25.9.2012 podpisan sporazum o distirbuciji volilnih skrinjic za izvedbo volitev predsednika Republiek Slovenije. Na podalgi tega sporazuma bo za distirbucijo volilnih skrinjic poskrbela Slovenska vojska. …več

Obvestilo o odsotnosti predsednika Državne volilne komisije 11. 9. 2012
Kandidate za predsednika Republike Slovenije, njihove predstavnike in organizatorje volilne kampanje obveščamo, da bo predsednik Državne volilne komisije, g. Anton Gašper Frantar od srede 12. septembra 2012 do vključno petka 14. septembra 2012 službeno odsoten. V času njegove odsotnosti bo morebitne kandidature za predsednika republike sprejemal namestnik predsednika Državne volilne komisije, mag. Gorazd Kobler. …več

Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijam 7. 9. 2012
Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijam, ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da v skladu z Zakonom o državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta. …več

Ocena stroškov volitev predsednika Republike Slovenije 3. 9. 2012
Obveščamo vas, da smo v Službi DVK pripravili oceno stroškov Državne volilne komisje za izvedbo volitev predsednika republike. …več

Odlok o razpisu volitev v državni svet 2012 29. 8. 2012
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Gregor Virant je 20. avgusta 2012 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 64, z dne 24.8.2012. …več

Odlok o razpisu predsedniških volitev 7. 8. 2012
Volitve predsednika republike bodo v nedeljo, 11. november 2012. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 20. 8. 2012. …več

Volitve Predsednika Republike - postopek kandidiranja 30. 7. 2012
Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje deset njihovih podpisov, če na volitvah nastopi s podporo volivcev, pa najmanj 5000 podpisov volilnih upravičencev. …več