Volitve v Državni svet RS - Leto 2018 - Nadomestne volitve

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan je 13. septembra 2018 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61, z dne 14. 9. 2018. Nadomestne volitve člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva bodo v četrtek, 8. novembra 2018. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 20. september 2018.

Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr.št. Uv 15/2018-5 z dne 25.10.2018 je Državna volilna komisija sprejela sklep, da se volilni zbor, ki je sklican za 8. 11. 2018, prekliče. 

Seznam kandidatovslovenski