Volitve predsednika RS - leto 1992

Republiška volilna komisija je na seji dne 15. decembra 1992 na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot ter zapisnikov okrajnih volilnih komisij pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve predsednika republike na volitvah 6. decembra 1992, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za predsednika republike.

 1. Na volitvah 6. decembra 1992 je imelo pravico voliti skupaj 1,491.374 volivcev, od tega:
  a) 1,490.434 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
  b) 940 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilne imenike.
 2. Glasovalo je skupaj 1,280.252 volivcev ali 85,84% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
  a) 1,268.845 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
  b) 10.467 volivcev glasovalo po pošti,
  c) 940 volicev glasovalo s potrdili.

Za volitve predsednika republike je bilo oddanih 1,278.155 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali celo več kandidatov, je bilo 35.797 glasovnic neveljavnih. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Mesto Kandidat Glasov Odstotek
1. MILAN KUČAN 793.851 63,8987
2. IVAN BIZJAK 262.847 21,1571
3. JELKO KACIN 90.711 7,3015
4. STANISLAV BUSER 24.042 1,9352
5. DARJA LAVTIŽAR BEBLER 22.681 1,8256
6. ALENKA ŽAGAR SLANA 21.603 1,7389
7. LJUBO SIRC 18.774 1,5112
8. FRANCE TOMŠIČ 7.849 0,6318

 

Javna objavaslovenski