Znakovni jezik

Volitve predsednika RS - leto 2017

Konec letošnjega leta se izteče mandat aktualnemu predsedniku Republike Slovenije. Volitve predsednika republike razpiše predsednik Državnega zbora Republike Slovenije z aktom o razpisu volitev. Razpis volitev je mogoč najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oziroma podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike.

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 11. 8. 2017 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2017

Volitve predsednika republike bodo v nedeljo 22. oktobra 2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 21.8.2017.

SEZNAM VLOŽENIH IN POTRJENIH KANDIDATUR - Stanje - torek, 26. 9. 2017, do 14. ureslovenski