Ponovno glasovanje na referendumu o ZIUGDT - 2018

Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. Uv 10/2017-67 z dne 14.3.2018 v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča opr. št. U-I-191/17-25 z dne 25.1.2018 (Uradni list RS, št. 6/2018) 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo), je Državna volilna komisija na 34. seji, 27. marca 2018, sprejela sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.
Ponovno glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 13.maja 2018.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo ponovnega glasovanja na referendumu, se določi torek, 3. april 2018.

Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

SEZNAM ORGANIZATORJEV REFERENDUMSKE KAMPANJEslovenski