92. Seja

2012-08-06 14:26

Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06, ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 92. seji dne 2. 8. 2012 sprejela "Navodilo
o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike".

Več v Uradnem listu.

Državna volilna komisija je na 92. seji dne 2. avgusta 2012 sprejela tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve predsednika republike.