93. Seja

2012-08-17 14:08

V torek, 21. avgusta 2012 je 13.00 uri je v sejni sobi Državne volilne komisije, na Slovenski 54/IX, v Ljubljani potekala 93. seja Državne volilne komisije.

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 90. seje Državne volilne komisije
  2. Predlog sklepa o uporabi in določitvi vsebine ter oblike uradne prazne glasovnice za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na volitvah predsednika republike
  3. Predlog navodila OVK in VKVE za izvedbo volitev predsednika republike
  4. Predlog sklepa o določitvi višine nadomestil oziroma povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na volitvah in o višini akontacije okrajnim volilnim komisijam
  5. Predlog sklepa o določitvi volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih
  6. Razno

Vabilo slovenskiPredlog Sklepa o uporabi prazne glasovniceslovenskiPredlog navodila okrajnim volilnim komisijamslovenskiPredlog Sklepa o določitvi višine nadomestilslovenskiPredlog Sklepa o določitvi voliščaslovenski