95. Seja

2012-09-25 11:04

V četrtek, 27. septembra 2012 ob 13.00 uri je v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska 54/IV, Ljubljana potekala 95. seja.


DNEVNI RED:
1. Zapisnik 94. seje Državne volilne komisije
2. Navodilo za delo volilnih odborov pri izvedbi glasovanja na volitvah predsednika republike
3. Sklepi o imenovanju volilnih odborov na diplomatsko konzularnih predstavništvih RS - volitve predsednika republike
4. Stališča v zvezi z uresničevanjem volilne pravice prebivalcev Ankarana pri določitvi elektorjev in kandidatov Občine Ankaran
5. Sklep o določitvi poročevalcev na sejah DVK, v zvezi z odločanjem o vlogah interesnih organizacij, ki se nanašajo na volitve članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov
6. Sklep o višini nadomestil pri izvedbi volitev v državni svet

 

Vabilo za 95. sejoslovenskiSklep o poročevalcih 2012slovenskiNavodilo za delo VOslovenskiMO Koper - volitve elektorjev v AnkaranuslovenskiPredlog stališč glede uresničevanja volilne pravice predstavniških organov občine AnkaranslovenskiZapisnik 95. sejeslovenski