Znakovni jezik

Glasovanje na voliščih, ki so dostopna invalidom

Okrajne volilne komisije na podlagi 79. a člena določijo volišča, ki so dostopna invalidom. Volivcem, ki želijo glasovati na omenjenem volišču in so vpisani v volilni imenik za območje tega volišča (t. i. »domače volišče«), ni treba o tem obveščati okrajne volilne komisije.

Če želijo volivci glasovati na volišču, kjer niso vpisani v volilni imenik (ne glede na to, v katerem okraju je volišče), morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.

Na voliščih, ki so jih okrajne volilne komisije določila kot volišča, dostopna invalidom, bo omogočeno glasovanje z glasovalno napravo. Odločitev o tem, na katerih voliščih bo to omogočeno, sprejme državna volilna komisija.

Seznam volišč, dostopnih invalidom in opremljenih z glasovalno napravo, se v času razpisa volitev ali referenduma objavi na spletnem mestu državne volilne komisije.

 

NAČINI GLASOVANJA INVALIDOV - SPLOŠNA POJASNILA Znakovni jezik

Volivci/invalidi lahko glasujejo na naslednje načine:

 

  1. NA VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM

Volivcem, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem invalidom, in ki so vpisani v volilni imenik za območje tega volišča (to volišče je njihovo t. i. »domače volišče«), o tem ni treba obveščati okrajne volilne komisije.

Če želijo glasovati na volišču, ki je dostopno za invalide in na območju za katerega niso vpisani v volilni imenik (ne glede na to, v katerem okraju je volišče), morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Obvestilo morajo poslati najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.

Če je volivec vpisan v volilni imenik za območje volišča, ki je dostopno invalidom, ne more izbrati drugega invalidom dostopnega volišča.

Obvestilo lahko predložijo na obrazcu, objavljenem na spletni strani www.dvk-rs.si (obrazec: Obr.06). Obvestilo lahko pošljejo po pošti, faksu ali e-pošti (na naslov okrajne volilne komisije). Izjemoma lahko obvestilo sporočijo tudi po telefonu, pri čemer mora volivec navesti ime in priimek, najmanj leto rojstva, naslov stalnega prebivališča, številko osebnega dokumenta in telefonsko številko.

 

  1. NA VOLIŠČU, OPREMLJENEM S POSEBNO GLASOVALNO NAPRAVO

Volivcem, ki želijo glasovati na voliščih, opremljenih s posebno glasovalno napravo, in ki so vpisani v volilni imenik za območje tega volišča (to volišče je njihovo t. i. »domače volišče«), o tem ni treba obveščati okrajne volilne komisije.

Če želijo glasovati s posebno glasovalno napravo, ki je na volišču, za območje katerega niso vpisani v volilni imenik, morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najpozneje tri dni pred dnem glasovanja, tj. do vključno 22. marca 2012.

Obvestilo pošljejo okrajni volilni komisiji na način, določen v 1. točki.

 

  1. S POMOČJO DRUGE OSEBE

Vsak volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ne more storiti sam.

 

  1. GLASOVANJE PRED ZGRADBO, V KATERI JE VOLIŠČE

Če volišče ni dostopno invalidom, lahko volivec/invalid glasuje tudi tako, da volilni odbor izvede glasovanje pred zgradbo, v kateri je volišče, in sicer tako, da dva člana volilnega odbora glasovnico in ovojnico, v katero se glasovnica po glasovanju vloži, dostavita volivcu pred zgradbo, v kateri je volišče. Ko volivec glasuje, se pri imenu in priimku volivca, ki je glasoval, v volilnem imeniku zapiše tak način glasovanja in glasovnica spusti v volilno skrinjico.

 

  1. Z UPORABO PRIPOMOČKA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OSEBE

Volilni odbori imajo na volišču pripomoček za glasovanje, ki je namenjen slepim in slabovidnim volivcem (šablona) ter z uporabo katerega se tem volivcem olajša glasovanje.

 

Seznam volišč, ki so dostopna invalidom in ki so opremljena z glasovalno napravo, se v času razpisa volitev ali referenduma objavi na spletnem mestu državne volilne komisije.