Znakovni jezik

Glasovanje na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča – »OMNIA«

Na tem volišču lahko glasujejo:

a) Volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj svojega okraja, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče

Okrajne volilne komisije določijo volišče OMNIA, na katerem glasujejo volivci, ki so iz drugega kraja (npr. volivec iz Maribora želi glasovati v Ljubljani).
Volivec, ki bo na dan glasovanja zunaj kraja stalnega prebivališča in želi glasovati na volišču zunaj svojega okraja stalnega prebivanja, mora svojo namero sporočiti na okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče.

Obvestilo lahko volivci pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.dvk-rs.si. Obvestilo lahko pošljejo:

  • po pošti na naslov okrajne volilne komisije;
  • po faksu na številko okrajne volilne komisije;
  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Volivci morajo obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

Volivec, ki je sporočil okrajni volilni komisiji, da želi glasovati na volišču zunaj območja svoje okrajne volilne komisije (na volišču OMNIA), se na dan glasovanja med 7. in 19. uro zglasi na posebnem volišču v kraju, ki si ga je izbral.

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

 

b) Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci) in želijo glasovati na dan glasovanja na volišču v Republiki Sloveniji. izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču »OMNIA«.

Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko volivci pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.dvk-rs.si. Obvestilo lahko pošljejo:

  • po pošti na naslov državne ali okrajne volilne komisije;
  • po faksu na številko državne ali okrajne volilne komisije;
  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov državne ali okrajne volilne komisije.

Volivci morajo obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.
Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

Volivec, ki je sporočil volilni komisiji, da želi glasovati na volišču OMNIA, se na dan glasovanja med 7. in 19. uro zglasi na posebnem volišču v kraju, ki si ga je izbral.
Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

DKP, na katerem je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo nemudoma obveščeno, da izseljenec glasuje v Sloveniji, in bo v volilnem imeniku narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja.

Natančni naslovi volišč »OMNIA« so za vsake volitve ali referendum objavljeni na spletni strani državne volilne komisije.