Znakovni jezik

Glasovanje po pošti iz Slovenije

Po pošti lahko glasujejo:

  1. oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu;
  2. volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih;
  3. volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij.
  4. volivci, ki imajo na podlagi odločbe pristojnega organa priznan status invalida (v nadaljevanju invalidi). Invalidi lahko po pošti glasujejo enkratno ali pa stalno.


Obvestilo za glasovanje po pošti je treba poslati na okrajno volilno komisijo ali volilno komisijo volilne enote deset dni pred dnevom glasovanja.

Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi v zavodu, kjer je volivec, ali na spletni strani državne volilne komisije.