O komisiji

 • Anton Gašper Frantar, predsednik
  Anton Gašper Frantar

  Rojen leta 1948 v Ribnici na Dolenjskem. Vrhovni sodnik – svetnik. Vodja Civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

 • Peter Golob, namestnik predsednika
  Peter Golob

  Peter Golob, rojen leta 1964 v Ljubljani. Diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1988. Kot sodnik prisegel leta 1992. Od leta 2007 vrhovni sodnik. Namestnik vodje Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča.

 • dr. Marko Kambič, član
  dr. Marko Kambič

  Marko Kambič, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, izredni profesor za rimsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaposlen od leta 1989. Od leta 2006 do 2010 je bil namestnik člana, od leta 2011 do imenovanja v Državno volilno komisijo pa član Volilne komisije III. volilne enote RS.

 • Slavko Vesenjak, član
  Slavko Vesenjak

  Slavko Vesenjak, univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik v Mariboru. Prvič imenovan za člana Državne volilne komisije leta 2007. Deloval je že kot namestnik predsednika okrajne volilne komisije, kot član okrajne volilne komisije, kot član občinske volilne komisije, kot namestnik predsednika komisije za izvedbo referenduma v postopku za ustanovitev občine. Aktivno sodeluje tudi na mednarodnem področju.

 • Sašo Stojanovič Lenčič, član
  Sašo Stojanovič Lenčič
 • Miroslav Pretnar, član
  Miroslav Pretnar

  Miroslav Pretnar je rojen leta 1976 v Kranju. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Od leta 2001 je zaposlen v Državnem zboru, naprej kot svetovalec, od leta 2004 pa kot sekretar poslanske skupine Socialnih demokratov. V Državnem zboru se, poleg organizacijskih in kadrovskih zadolžitev, aktivneje ukvarja z ustavnimi in poslovniškimi vprašanji ter mandatno-volilnimi zadevami.

  Državni zbor ga je na predlog Socialnih demokratov prvič imenoval za člana Državne volilne komisije leta 2006, nato pa ponovno leta 2008. Kot član Državne volilne komisije je aktivno sodeloval tudi v nekaterih njenih delovnih skupinah, ki so obravnavala različna vprašanja iz svoje pristojnosti ter v volilnih odborih Državne volilne komisije, ki so ugotavljali izide volitev oziroma referendumov.

 • Miha Klun, član
  Miha Klun

  Rojen 27.09.1973, univerzitetni diplomirani pravnik, državni pravniški izpit je opravil leta 2003. Od prve zaposlitve leta 1998 do danes je bil zaposlen v gospodarstvu. Od leta 1998 je občinski svetnik v Občini Ribnica, bil pa je tudi član nadzornih odborov SOD, Elektro Ljubljana in RTVSLO. Vse od takrat je bil praktično neprekinjeno član različnih volilnih organov: namestnik predsednika občinske volilne komisije Občine Sodražica, član volilne komisije 4. volilne enote ter okrajne volilne komisije s sedežem v Ribnici.

 • Vesna Fister, namestnica člana
  Vesna Fister

  Vesna Fister, rojena leta 1977 v Kranju. Diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer končuje podiplomski magistrski študij civilnega in gospodarskega prava. Zaposlena na Zavarovalnici Triglav, d.d., kjer se ukvarja z odškodninskim pravom. V komisiji deluje kot politično neodvisna namestnica člana.

 • Marija Leustek, namestnica člana
  Marija Leustek

  Marija Leustek sem rojena 17.7.1964 v Ljubljani in stanujem na naslovu Cesta 4. maja 50 a, 1380 Cerknica.

  Po poklicu sem univerzitetna diplomirana pravnica. Pravno fakulteto v Ljubljani sem dokončala 21.4.1988, dne 20.5.1992 pa sem opravila strokovni izpit iz pravosodja, ki je izenačen s pravniškim državnim izpitom.

  Skupaj imam 25 let delovne dobe, ki sem jih prebila na različnih pravnih področjih. Od leta 1988 do 1992 sem bila zaposlena v gospodarstvu, od 1993 do 2001 sem en osemletni mandat opravljala funkcijo okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Vrhniki. Od leta 2001 do 2008 sem bila zaposlena na Upravni enoti Cerknica, na delovnem mestu višje svetovalke oziroma vodje službe. V času od 2008 do 2012 sem opravljala delo odvetnice v samostojni odvetniški pisarni v Cerknici. Od 1.2.2012 dalje pa sem zaposlena v Državnem zboru, na delovnem mestu podsekretarke.           

  Pri državnozborskih volitvah sem sodelovala vse od leta 1992 dalje, v volilnem okraju Logatec, na različnih funkcijah. Od leta 1992 do 2000 sem bila dva mandata namestnica predsednice Okrajne volilne komisije v Logatcu, s tem, da sem bila v letu 1996 krajši čas tudi predsednica te okrajne volilne komisije. Od leta 2002 do 2008 sem bila imenovana na mesto namestnice tajnice Okrajne volilne komisije v Logatcu, v letu 2006 pa sem bila imenovana na mesto tajnice Volilne komisije referendumskega območja za izločitev dela občine Cerknica v novo občino Rakek.

 • dr. Nejc Brezovar, namestnik člana
  dr. Nejc Brezovar

  Dr. Nejc Brezovar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in doktor pravnih znanosti. Trenutno je zaposlen kot svetovalec Predsednika Vlade RS v Kabinetu Predsednika Vlade RS in opravlja dopolnilno delo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na različnih mednarodnih konferencah po Evropi. Je član Znanstvenega sveta Instituta za Ustavno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter član Društva za ustavno pravo Republike Slovenije.

 • Aleš Vehar, namestnik člana
  Aleš Vehar


  Aleš Vehar, rojen leta 1974 na Jesenicah. Diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od 2001 do 2012 zaposlen v Državnem zboru Republike Slovenije v poslanski skupini Slovenske ljudske stranke, od 2012 pa na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Član Volilne komisije volilne enote od leta 2002 do 2006 ter od 2010 do 2012

 • Ksenija Vencelj, namestnica člana
  Ksenija Vencelj

  Rojena sem leta 1977 v Novem mestu. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pravnica, opravljam pa še študij na podiplomskem študijskem programu davčno pravo.
  Od leta 2005 sem zaposlena v Državnem zboru, najprej kot pripravnica, nato svetovalka in višja svetovalka, od leta 2009 dalje pa kot sekretarka poslanske skupine.
  Moje delovno področje zajema organizacijsko koordiniranje in kadrovske zadeve, predvsem pa strokovno pomoč pri sprejemanju zakonov in drugih aktov, podrobneje z ustavnega, poslovniškega, mandatno-volilnega, javnoupravnega, pravosodnega in finančnega področja.