Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - delodajalci

Interesna skupina: DELODAJALCI

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika delodajalcev.

Vrstni red kandidatov je:

1Boris Sovič

     Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije

 

2.  Alenka  Avberšek

     Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije

 

3.  Igor Antauer

     Predlagatelj: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ

 

4.  Stojan Binder

     Predlagatelj:  Gospodarska zbornica Slovenije

 

5.  Danilo Daneu

     Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije

 

6.  Milan Lukić

       Predlagatelj:  Združenje delodajalcev Slovenije 

      

7.  Marija Lah

      Predlagatelj: Trgovinska zbornica Slovenije

 

V seznam je vpisanih  7 (sedem) kandidatk in kandidatov. Voli se 4 (štiri) člane državnega sveta.                                          

 

Številka: 041-15/2012-8                                                       Anton Gašper Frantar
Datum: 2.11.2012                                                                  Predsednik