Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - delojemalci

Interesna skupina: DELOJEMALCI

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika delojemalcev.

Vrstni red kandidatov je:

1. Janez Posedi

Predlagatelj: Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

 

2. Dušan Semolič

Predlagatelj: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

3. Branimir Štrukelj

Predlagatelj: Konfederacija sindikatov javnega sektorja

 

4. Drago Ščernjavič

Predlagatelj: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

5. Oskar Komac

Predlagatelj: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

V seznam je vpisanih 5 (pet)  kandidatov. Voli se 4 (štiri) člane državnega sveta.                            

Številka: 041-16/2012-5                                                        Anton  Gašper  Frantar
Datum: 2.11.2012                                                                   Predsednik