Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - kultura in šport

Interesna skupina: KULTURA IN ŠPORT

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika za  področje kulture in športa.

Kandidati so:

1. Vekoslav Pregl

Predlagatelj:              

-       Društvo slovenskih književnih prevajalcev

 

2. Anton Peršak

Predlagatelji:  

-          Slovenski center PEN

-          Društvo slovenskih pisateljev

-          Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS)

 

3. Aleksander Bassin

Predlagatelji:

-          Društvo oblikovalcev Slovenije

-          Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

-          Olimpijski komite Slovenije

 

4. Mitja Bervar

Predlagatelji:

-          Slovensko muzikološko društvo

-          Društvo slovenskih skladateljev

-          Društvo klavirskih pedagogov  Slovenije EPTA

-          Društvo oblikovalcev Slovenije

-          Društvo slovenskih pevskih pedagogov

-          Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

-          Društvo baletnih umetnikov Slovenije

-          Društvo glasbenih umetnikov  Slovenije

-          Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije

 

V seznam so vpisani štirje (4) kandidati. Voli se en  (1) član državnega sveta.

 

                        

Številka: 041-23/2012-17                                                                 Anton Gašper Frantar
Datum: 2. 11. 2012                                                                             predsednik