Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - obrtniki

Interesna skupina: OBRTNIKI

 

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika obrtnikov.

 

Vrstni red kandidatov je:

1. Štefan Pavlinjek

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

2. Sergej Pinter

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

3. Andrej Stritar

Predlagatelj:  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

4. Alojz Buček

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

5. Stanislav Bernjak

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

6. Branko Goričan

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

7. Sandra Gomboc

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

8. Alojz Kovšca

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

9. Javorka Križman

Predlagatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

 

V seznam je vpisanih  9 (devet) kandidatk in kandidatov. Voli se 1 (en) član državnega sveta.  

Številka: 041-18/2012-1                                                                       Anton Gašper Frantar
Datum: 2.11.2012                                                                                 Predsednik