Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - raziskovalna dejavnost

Interesna skupina: RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika za  področje raziskovalne dejavnosti.

 

Kandidata sta:

1. Janvit Golob

Predlagatelj:          

- Zveza strojnih inženirjev Slovenije

 

2. Matjaž Gams

Predlagatelja:

- Slovensko društvo za umetno inteligenco

- SATENA slovensko akademijsko tehniško naravoslovno društvo

 

V seznam sta vpisana dva (2) kandidata. Voli se en  (1) član državnega sveta.

                         

Številka: 041-22/2012-9                                                          Anton Gašper Frantar
Datum: 2. 11. 2012                                                                 predsednik