Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - samostojni poklici

Interesna skupina: SAMOSTOJNI POKLICI

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika samostojnih poklicev.

Kandidati so:

1. Bojana Potočan

Predlagatelj:              

- Odvetniška zbornica Slovenije

 

2. Nataša Erjavec

Predlagatelj:

- Notarska zbornica Slovenije

 

3. Denis Miklavčič

Predlagatelja:

- Društvo oblikovalcev Slovenije

- Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

 

V seznam so vpisani trije (3) kandidati in kandidatke. Voli se en  (1) član državnega sveta.

                         

Številka: 041-19/2012-5                                                  Anton Gašper Frantar
Datum: 2. 11. 2012                                                           predsednik