Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - socialno varstvo

Interesna skupina: SOCIALNO VARSTVO

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika za  področje socialnega varstva.

Kandidati so:

1. Boris Šuštaršič

Predlagatelji:              

-  Društvo vizija

-  Društvo laringektomiranih Slovenije

-  Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

- Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

- Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan

- Zveza paraplegikov Slovenije

- Društvo distrofikov Slovenije

 

2. Tomaž Wraber

Predlagatelj:

- Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

 

3. Nace Kovač

Predlagatelj:

- Socialna zbornica Slovenije

 

4. mag. Darja Kuzmanič Korva

Predlagatelj:

- Skupnost CSD Slovenije

 

 

V seznam so vpisani štirje (4) kandidati in kandidatke. Voli se en  (1) član državnega sveta.

                         

Številka: 041-25/2012-30                                                                 Anton Gašper Frantar
Datum: 2. 11. 2012                                                                                      predsednik