Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - univerze, visoke in višje šole

Interesna skupina: UNIVERZE, VISOKE IN VIŠJE ŠOLE

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika  Univerz, visokih in višjih šol.

Vrstni red kandidatov je:

1. Franc Pohleven

- Predlagatelj: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

2.Radovan Stanislav Pejovnik

Predlagatelji:

- Univerza v Ljubljani,  Medicinska fakulteta

- Univerza v Ljubljani,  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

- Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za strojništvo

- Univerza v Ljubljani

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

- Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

- Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

- Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta ta šport

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

- Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

- Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta

- Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

- Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

- Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

- Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

 

3.Igor  Tičar

- Predlagatelj: Univerza v Mariboru

 

V seznam so vpisani 3 (trije)  kandidati. Voli se 1 (en)  člana državnega sveta.                  

                 

Številka: 041-20/2012-44                                                         Anton Gašper Frantar
Datum: 2.11.2012                                                                       Predsednik