Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - vzgoja in izobraževanje

Interesna skupina: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika za  področje vzgoje in izobraževanja.

Kandidat je:

 

1. Zoran Božič

Predlagatelj:              

- Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

 

 

V seznam je vpisan en (1) kandidat. Voli se en  (1) član državnega sveta.

                 

Številka: 041-21/2012-4                                                   Anton Gašper Frantar
Datum: 2. 11. 2012                                                            Predsednik