Kandidiranje in obrazci

Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki jo je določila politična stranka za volitve 5. oktobra 2014 (doc)slovenskiKandidatura za volitve članov sveta KS, ki jo je določila politična stranka za volitve 5. oktobra 2014 (pdf)slovenskiKandidatura za volitve članov sveta KS, ki so jo določili volivci s podpisovanjem za volitve 5. oktobra 2014 (doc)slovenskiKandidatura za volitve članov sveta KS, ki so jo določili volivci s podpisovanjem za volitve 5. oktobra 2014 (pdf)slovenskiPotrdilo - kandidatura KS četrne skupnosti (doc)slovenskiPotrdilo - kandidatura KS četrne skupnosti (pdf)slovenskiSoglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti (doc)slovenskiSoglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti (pdf)slovenskiSporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK) (doc)slovenskiSporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK) (pdf)slovenskiKandidatura za župana (doc)slovenskiKandidatura za župana (pdf)slovenskiSoglasje s kandidaturo za župana (doc)slovenskiSoglasje s kandidaturo za župana (pdf)slovenskiKandidatura za občinski svet (doc)slovenskiKandidatura za občinski svet (pdf)slovenskiSoglasje kandidata za občinski svet (doc)slovenskiSoglasje kandidata za občinski svet (pdf)slovenskiPotrdilo o vložitvi kandidature za župana (doc)slovenskiPotrdilo o vložitvi kandidature za župana (pdf)slovenskiPotrdilo o vložitvi kandidature za občinski svet (doc)slovenskiPotrdilo o vložitvi kandidature za občinski svet (pdf)slovenskiZapisnik OVK o preizkusu kandidature liste (doc)slovenskiZapisnik OVK o preizkusu kandidature liste (pdf)slovenskiSpolne kvote oziroma t.i. ženske kvoteslovenskiKandidatura za člana občinskega sveta - večinske volitve slovenski