Navodila - glasovanje - Predčasne volitve v Državni zbor 2014

Volivci začasno v tujini - zdomci

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo na dva načina:

  1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v nadaljevanju: DKP);
  2. po pošti iz tujine.

 

OBVESTILO MORA DVK PREJETI NAJPOZNEJE 12. JUNIJA 2014 DO 24. URE

 

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti državni volilni komisiji. Obvestilo, ki je objavljeno: http:// www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf , in sicer na tri načine:

  1. po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
  2. po faksu na številko: 00386 1 43 31 269;
  3. po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov .

 

ROK ZA ODDAJO OBVESTILA JE PREKLUZIVEN IN VELJA ROK PRISPETJA – NAJPOZNEJE 12. 6. 2014 DO 24. URE. PREPOZNO PREJETO OBVESTILO SE ZAVRŽE KOT PREPOZNO VLOŽENO!

 

Glasovanje po pošti iz Slovenije

Po pošti lahko glasujejo:

  1. oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu;
  2. volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih;
  3. volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij.

 

OBVESTILO MORA OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA PREJETI NAJPOZNEJE 2. JULIJA 2014 DO 24. URE

 

Obvestilo za glasovanje po pošti je treba poslati na okrajno volilno komisijo ali volilno komisijo volilne enote deset dni pred dnevom glasovanja.

Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi v zavodu, kjer je volivec, ali na spletnem mestu: http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr04_glasovanje_po_posti_slovenija.pdf.