Obrazci za volivce - Predčasne volitve v Državni zbor 2014

Volivci začasno v tujini - zdomci

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo na dva načina:

 1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v nadaljevanju: DKP);
 2. po pošti iz tujine.

OBVESTILO MORA DVK PREJETI NAJPOZNEJE 12. JUNIJA 2014 DO 24. URE

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti državni volilni komisiji. Obvestilo, ki je objavljeno: http:// www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf , in sicer na tri načine:

 1. po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
 2. po faksu na številko: 00386 1 43 31 269;
 3. po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov .

 

ROK ZA ODDAJO OBVESTILA ZA GLASOVANJE PO POŠTI ALI NA DIPLOMATSKEM PREDSTAVNIŠTVU OZIROMA KONZULATU RS V TUJINI JE POTEKEL 12. 6. 2014 OB 24.00 URI.

Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) - Obr.02slovenski

GLASOVANJE NA VOLIŠČU ZUNAJ OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – »OMNIA«

Na tem volišču lahko glasujejo:

 1. volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju (na volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. »OMNIA«)

  Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča (npr. volivec s stalnim prebivališčem v Ljubljani bi na dan glasovanja želel glasovati v Kopru).

  Volivec, ki bo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča in želi glasovati na volišču brez krajevne pristojnosti, torej zunaj okraja stalnega prebivanja, mora svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče.

  Obvestilo lahko volivci pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani: http://bit.ly/ 1ipS1Df.

  Izpolnjeno obvestilo lahko pošljejo na tri načine:
  • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
  • po faksu na številko okrajne volilne komisije,
  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

  Naslovi okrajnih volilnih komisij so objavljeni na spletni strani: http://bit.ly/1lgNZSj.

  Naslovi volišč »OMNIA« so objavljeni na spletni strani: http://bit.ly/1oR4o11.

  Okrajna volilna komisija mora obvestilo prejeti najpozneje tri dni pred dnem glasovanja oz. najpozneje 9. julija 2014, do 24. ure.

  Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Volivce opozarjamo, da prepozno prejetega obvestila okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

  Volivec, ki je sporočil okrajni volilni komisiji, da želi glasovati na volišču zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, se na dan glasovanja med 7. in 19. uro zglasi na posebnem volišču v kraju, ki si ga je izbral.
   
 2. državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci) in želijo na dan glasovanja glasovati na volišču v Republiki Sloveniji

  Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«.

  Če želi izseljenec glasovati na območju Republike Slovenije, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali Državno volilno komisijo. Izpolnjeno obvestilo lahko izseljenci pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani: http://bit.ly/1l0fdxK.

  Izpolnjeno obvestilo lahko pošljejo na tri načine:
  • po pošti na naslov okrajne volilne komisije ali Državne volilne komisije,
  • po faksu na številko okrajne volilne komisije ali Državne volilne komisije,
  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije ali Državne volilne komisije.

  Naslovi okrajnih volilnih komisij so objavljeni na spletni strani: http://bit.ly/1lgNZSj.

  Naslovi volišč »OMNIA« so objavljeni na spletni strani: http://bit.ly/1pJqcyo.

  Okrajna volilna komisija ali Državna volilna komisija mora obvestilo prejeti najpozneje tri dni pred dnem glasovanja oz. najpozneje 9. julija 2014, do 24. ure.

  Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Volivce opozarjamo, da prepozno prejetega obvestila volilna komisija ne bo upoštevala.

  Diplomatsko konzularno predstavništvo, na katerem je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščeno, da bo izseljenec glasoval v Republiki Sloveniji in bo v volilnem imeniku narejena oznaka, da je izbral omenjen način glasovanja.

  Izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA«, se na dan glasovanja med 7. in 19. uro zglasi na posebnem volišču v kraju, ki si ga je izbral.

Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05italijanskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05madžarski

Glasovanje po pošti iz Slovenije

Po pošti lahko glasujejo:

 1. oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu;
 2. volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih;
 3. volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij.

OBVESTILO MORA OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA PREJETI NAJPOZNEJE 2. JULIJA 2014 DO 24. URE

Obvestilo za glasovanje po pošti je treba poslati na okrajno volilno komisijo ali volilno komisijo volilne enote deset dni pred dnevom glasovanja.

Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi v zavodu, kjer je volivec, ali na spletnem mestu: http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr04_glasovanje_po_posti_slovenija.pdf.

Glasovanje po pošti iz Slovenije - Obr.04slovenski

 

 

Obrazci

Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) - Obr.02slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) - Obr.03slovenskiGlasovanje po pošti iz Slovenije - Obr.04slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05italijanskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05madžarskiGlasovanje na volišču dostopno invalidom in/ali s posebno glasovalno napravo - Obr.06slovenskiGlasovanje na domu - Obr.07slovenskiGlasovanje na domu - Obr.07italijanskiGlasovanje na domu - Obr.07madžarski