Obrazci za volivce - volitve predsednika 2017

I. Glasovanje v tujini – pojasnilo

A. Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), glasujejo na dva načina:

Volivci, ki bodo na dan glasovanja, 22. 10. 2017, začasno v tujini (zdomci), so morali svojo namero o glasovanju po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS sporočiti Državni volilni komisiji do 21. 9. 2017 do 24 ure.

Zdomci, ki bodo na dan ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike, 12. 11. 2017, začasno v tujini, so morali svojo namero o glasovanju po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS sporočiti Državni volilni komisiji do 27. 10. 2017 do 24 ure.
 

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo:

 1. na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik,
 2. po pošti iz tujine.

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in lahko glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče.

II. Drugi načini uresničevanja volilne pravice na območju Republike Slovenije - pojasnilo

1. Izseljenec na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na ponovnem glasovanju, 12. 11. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

 1. preko portala eUprava na spodnji povezavi:
  http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html
   
 2. na spodnjem obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03«. 

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev

Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) - Obr.03slovenski

Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev-okrajev

ali na naslov Državne volilne komisije:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov ,
 • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo volilna komisija ne bo upoštevala.

 

2. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Volivci, ki bodo na ponovnem glasovanju izven okraja stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju (npr. volivec iz Maribora želi glasovati v Ljubljani).

Volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. OMNIA), morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere imajo stalno prebivališče. Okrajne volilne komisije določijo volišče OMNIA, na katerem glasujejo volivci, ki so iz drugega kraja. Obvestilo lahko volivec pošlje na spodnjem obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča – Obr.05«. V priponki so navedena volišča na katerih lahko glasujejo volivci iz drugega okraja Slovenije. 

Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05italijanskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05madžarski

Obvestilo lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije
 • po faksu
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

 

3. Glasovanje po pošti na območju Republike Slovenije

 1. Po pošti lahko glasujejo volivci, ki s v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo.

Če  želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, mora o svoji nameri obvestiti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče. Obvestilo lahko pošlje na spodnjem obrazcu »Glasovanje po pošti iz Slovenije – Obr.04«:

Glasovanje po pošti - Obr.04slovenskiGlasovanje po pošti - Obr.04italijanskiGlasovanje po pošti - Obr.04madžarski

Obvestilo lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 1. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

 1. Po pošti lahko glasujejo tudi INVALIDI.

Če želi invalid samo enkrat oz. samo na volitvah predsednika republike glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče. Obvestilo lahko pošlje na spodnjem obrazcu »Enkratno glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije – INVALIDI« - Obr.IP-E« 

Opozorilo: Invalid mora obvestilu priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida.  Volilno gradivo bo invalid prejel na naslov za vročanje.

Enkratno glasovanje po pošti - invalidi - Obr. IP-EslovenskiEnkratno glasovanje po pošti - invalidi - Obr. IP-EitalijanskiEnkratno glasovanje po pošti - invalidi - Obr. IP-Emadžarski

Obvestilo in kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 1. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

Invalid lahko po pošti glasuje tudi stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih), vendar mora o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo. Več o tem si lahko preberete na: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-voliscih-ki-so-dostopna-invalidom.

 

4. Glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom

Če volivec želi glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, pa to ni njegovo matično volišče, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere ima stalno prebivališče. Obvestilo lahko pošlje na spodnjem obrazcu »Glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom– Obr.06«:

Glasovanje na volišču dostopno invalidom - Obr.06slovenski

Obvestilo lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

 

5. Glasovanje na domu

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu mora volivec sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče. Obvestilo o glasovanju na domu lahko pošlje na spodnjem obrazcu »Glasovanje na domu– Obr.07«:

Glasovanje na domu - Obr.07slovenskiGlasovanje na domu - Obr.07italijanskiGlasovanje na domu - Obr.07madžarski

Obvestilo lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.