Obrazci za volivce - ZIUGDT

I. Glasovanje v tujini - pojasnilo

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), so morali svojo namero o glasovanju po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS sporočiti Državni volilni komisiji do 8. 9. 2017, do 24. ure.

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), so morali svojo namero o glasovanju po pošti iz tujine sporočiti Državni volilni komisiji do 8. 9. 2017, do 24. ure.

 

II. Drugi načini uresničevanja volilne pravice na območju Republike Slovenije - pojasnilo

1. Izseljenec na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja, 24. 9. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo. Obvestilo lahko izseljenec pošlje na spodnjem obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03«.

Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) - Obr.03slovenski

Obvestilo lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije

ali na naslov Državne volilne komisije:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov ,
 • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo volilna komisija ne bo upoštevala.

2. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju (npr. volivec iz Maribora želi glasovati v Ljubljani).

Volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. OMNIA), morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere imajo stalno prebivališče. Okrajne volilne komisije določijo volišče OMNIA, na katerem glasujejo volivci, ki so iz drugega kraja. Obvestilo lahko volivec pošlje na spodnjem obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča – Obr.05«. V priponki so navedena volišča na katerih lahko glasujejo volivci iz drugega okraja Slovenije. 

Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05italijanskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05madžarski

Obvestilo lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije
 • po faksu
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

3. Glasovanje po pošti na območju Republike Slovenije

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, so morali svojo namero o glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije sporočiti okrajni volilni komisiji do 13. 9. 2017, do 24. ure.

Prav tako so morali tudi invalidi svojo namero o enkratnem glasovanju na referendumu o ZIUGDT po pošti na območju Republike Slovenije sporočiti okrajni volilni komisiji do 13. 9. 2017, do 24. ure.

4. Glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom

Če volivec želi glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, pa to ni njegovo matično volišče, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere ima stalno prebivališče. Obvestilo lahko pošlje na spodnjem obrazcu »Glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom– Obr.06«:

Glasovanje na volišču dostopno invalidom - Obr.06slovenski

Obvestilo lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

5. Glasovanje na domu

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu mora volivec sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče. Obvestilo o glasovanju na domu lahko pošlje na spodnjem obrazcu »Glasovanje na domu– Obr.07«:

Glasovanje na domu - Obr.07slovenskiGlasovanje na domu - Obr.07italijanskiGlasovanje na domu - Obr.07madžarski

Obvestilo lahko volivec posreduje:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.