Referendum o arhivih 2014 - Obrazci za volivce

Glasovanje v tujini - pojasnilo

Na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2), ki bo 8. 6. 2014 ( v nadaljevanju: Referendum o arhivih 2014) lahko

A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini glasujejo na dva načina:

 1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v nadaljevanju: DKP);
 2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti državni volilni komisiji. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) – Obr.02«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije. Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov ali
 • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Svojo namero morajo ti volivci sporočiti najkasneje do 23. 5. 2014 do 24.00 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

 

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujejo:

 1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu (v nadaljevanju: DKP) če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik.
 2. po pošti iz tujine

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenec), glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti državno volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov ali
 • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Svojo namero (obvestilo) morajo volivci sporočiti (oziroma poslati obvestilo) najkasneje do 23. 5. 2014 do 24.00 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

 1. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 8.6. 2014 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.

Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali državno volilno komisijo. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« izseljenec pošlje na enak način način, kot je določeno v B/2 točki. določen v I. točki.

Izseljenec mora obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najkasneje do 4. 6. 2014. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala. 

Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) - Obr.01slovenskiGlasovanje po pošti iz tujine (zdomci) - Obr.02slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) - Obr.03slovenskiGlasovanje po pošti - Obr.04slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05slovenskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05italijanskiGlasovanje izven okraja stalnega prebivališča - Obr.05madžarskiGlasovanje na volišču dostopno invalidom in/ali s posebno glasovalno napravo - Obr.06slovenskiGlasovanje na domu - Obr.07slovenskiGlasovanje na domu - Obr.07italijanskiGlasovanje na domu - Obr.07madžarski