Volitve v državni zbor republike Slovenije 2004
Udeležba Slovenija in volilne enote Udeležba Slovenija in volilni okraji Izidi glasovanja Slovenija Izidi glasovanja volilne enote Izidi glasovanja volilni okraji
URADNI REZULTATI ZA NARODNE SKUPNOSTI

9. VOLILNA ENOTA:
(za izvolitev poslanca - predstavnika italijanske narodne skupnosti)

V volilni imenik vpisanih: 2737 volivcev
s potrdilom so glasovali 4 volivci.


GLASOVALO:

po volilnem imeniku: 1158 volivcev
od tega je s potrdili glasovalo: 4 volivci

SKUPAJ GLASOVALO: 1162 volivcev


Oddanih glasovnic je bilo 1162 glasovnic
Neveljavnih glasovnic je bilo: 147 glasovnic
Veljavnih glasovnic je bilo: 1015 glasovnic

PREDNOSTNI VRSTNI RED KANDIDATA:

Roberto BATTELI je označen kot prvi 1015 krat, kar znaša 1015 točk.

10. VOLILNA ENOTA
(za izvolitev poslanca - predstavnika madžarske narodne skupnosti)

V volilni imenik vpisanih: 6564 volivcev
s potrdilom je glasovali: 28 volivcev

GLASOVALO:

po volilnem imeniku: 3564 volivcev
od tega je s potrdili glasovalo: 28 volivcev

SKUPAJ GLASOVALO: 3592 volivcev


Oddanih glasovnic je bilo: 3592 glasovnic
Neveljavnih glasovnic je bilo: 128 glasovnic
Veljavnih glasovnic je bilo: 3464 glasovnic


PREDNOSTNI VRSTNI RED KANDIDATOV:

1. POZSONEC MÁRIA

a). je bil razvrščen 1658 na 1. mesto
b). je bil razvrščen 343 na 2. mesto
c). je bil razvrščen 131 na 3. mesto
d). je bil razvrščen 90 na 4. mesto
e). je bil razvrščen 194 na 5. mesto

in je dobila: 10.435 točk.


2. KOCON JOŽEF ml.

a). je bil razvrščen 876 na 1. mesto
b). je bil razvrščen 359 na 2. mesto
c). je bil razvrščen 193 na 3. mesto
d). je bil razvrščen 202 na 4. mesto
e). je bil razvrščen 201 na 5. mesto

in je dobil: 7.007 točk.


3. VIDA FRANC

a). je bil razvrščen 338 na 1. mesto
b). je bil razvrščen 297 na 2. mesto
c). je bil razvrščen 417 na 3. mesto
d). je bil razvrščen 298 na 4. mesto
e). je bil razvrščen 156 na 5. mesto

in je dobil: 4.884 točk.


4. TOMKA GYÖRGY

a). je bil razvrščen 327 na 1. mesto
b). je bil razvrščen 212 na 2. mesto
c). je bil razvrščen 254 na 3. mesto
d). je bil razvrščen 336 na 4. mesto
e). je bil razvrščen 375 na 5. mesto

in je dobil: 4.297 točk.

5. BOGDAN JANEZ

a). je bil razvrščen 245 na 1. mesto
b). je bil razvrščen 226 na 2. mesto
c). je bil razvrščen 304 na 3. mesto
d). je bil razvrščen 328 na 4. mesto
e). je bil razvrščen 339 na 5. mesto

in je dobil: 4.040 točk.Dodatne informacije lahko dobite na rvk@gov.si
Center vlade za informatiko

 
Na prvo stran Na prvo stran