Slovenska zastava
Lokalne volitve 1998

ZBIRNI PODATKI O  USPEHU STRANK NA
REDNIH VOLITVAH ZA OBČINSKE SVETE

(SOLČAVA - ŽUŽEMBERK)Občina: SOLČAVA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 1256 67.24 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 548 29.34 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 64 3.43 %

Občina: STARŠE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 668 33.37 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 359 17.93 %
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 230 11.49 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 230 11.49 %
5. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 163 8.14 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 139 6.94 %
7. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 128 6.39 %
8. ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE 85 4.25 %

Občina: SVETA ANA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 769 36.94 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 737 35.40 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 324 15.56 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 212 10.18 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 40 1.92 %

Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1322 39.22 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 936 27.77 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 921 27.32 %
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 192 5.70 %

Občina: SVETI JURIJ

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 572 37.43 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 517 33.84 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 372 24.35 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 49 3.21 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 18 1.18 %

Občina: ŠALOVCI

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 379 63.48 %
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 127 21.27 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 91 15.24 %

Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 607 21.17 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 542 18.90 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 540 18.84 %
4. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 530 18.49 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 246 8.58 %
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 226 7.88 %
7. DEMOKRATI SLOVENIJE 101 3.52 %
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 75 2.62 %

Občina: ŠENČUR

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 984 24.53 %
2. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 882 21.99 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 836 20.84 %
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 536 13.36 %
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 476 11.87 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 297 7.40 %

Občina: ŠENTILJ

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 1361 38.92 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 684 19.56 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 384 10.98 %
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 374 10.69 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 275 7.86 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 175 5.00 %
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 100 2.86 %
8. SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA 83 2.37 %
9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 38 1.09 %
10. DEMOKRATI SLOVENIJE 23 0.66 %

Občina: ŠENTJERNEJ

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1050 31.48 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 543 16.28 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 488 14.63 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 456 13.67 %
5. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 365 10.94 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 339 10.16 %
7. NAPREJ SLOVENIJA 49 1.47 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 45 1.35 %

Občina: ŠENTJUR PRI CELJU

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1853 25.52 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1579 21.75 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 1265 17.42 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 996 13.72 %
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 718 9.89 %
6. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 629 8.66 %
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 220 3.03 %

Občina: ŠKOCJAN

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 417 29.74 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 239 17.05 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 221 15.76 %
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 211 15.05 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 179 12.77 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 110 7.85 %
7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 25 1.78 %

Občina: ŠKOFJA LOKA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2827 28.21 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 2541 25.36 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 2095 20.91 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 825 8.23 %
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 772 7.70 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 387 3.86 %
7. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 198 1.98 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 192 1.92 %
9. DEMOKRATI SLOVENIJE 180 1.80 %
10. REPUBLIKANCI SLOVENIJE 3 0.03 %

Občina: ŠKOFLJICA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 628 23.54 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 583 21.85 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 503 18.85 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 393 14.73 %
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 196 7.35 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 186 6.97 %
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 157 5.88 %
8. NAPREJ SLOVENIJA 22 0.82 %

Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 882 23.63 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 801 21.46 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 788 21.11 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 572 15.33 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 332 8.90 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 218 5.84 %
7. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 74 1.98 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 65 1.74 %

Občina: ŠMARTNO OB PAKI

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 602 31.27 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 478 24.83 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 352 18.29 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 303 15.74 %
5. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 190 9.87 %

Občina: ŠOŠTANJ

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 974 23.36 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 682 16.35 %
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 529 12.69 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 501 12.01 %
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 443 10.62 %
6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 397 9.52 %
7. ZELENI SLOVENIJE 330 7.91 %
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 185 4.44 %
9. REPUBLIKANCI SLOVENIJE 61 1.46 %
10. DEMOKRATI SLOVENIJE 46 1.10 %
11. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 22 0.53 %

Občina: ŠTORE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 662 31.75 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 402 19.28 %
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 255 12.23 %
4. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 247 11.85 %
5. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 170 8.15 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 169 8.11 %
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 125 6.00 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 55 2.64 %

Občina: TABOR

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 565 35.03 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 414 25.67 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 297 18.41 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 297 18.41 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 40 2.48 %

Občina: TIŠINA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 705 31.10 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 471 20.78 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 405 17.87 %
4. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 369 16.28 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 317 13.98 %

Občina: TOLMIN

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1419 24.77 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 926 16.17 %
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 795 13.88 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 754 13.16 %
5. ZVEZA ZA PRIMORSKO 665 11.61 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 624 10.89 %
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 450 7.86 %
8. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 55 0.96 %
9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 40 0.70 %

Občina: TRBOVLJE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2860 33.97 %
2. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 1238 14.70 %
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 1172 13.92 %
4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 942 11.19 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 693 8.23 %
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 424 5.04 %
7. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 424 5.04 %
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 346 4.11 %
9. ZELENI SLOVENIJE 288 3.42 %
10. SLOVENSKI FORUM 33 0.39 %

Občina: TREBNJE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1882 24.46 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1423 18.49 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1372 17.83 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 1277 16.60 %
5. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 620 8.06 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 581 7.55 %
7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 488 6.34 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 51 0.66 %

Občina: TRNOVSKA VAS

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1085 29.18 %
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1018 27.38 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 721 19.39 %
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 415 11.16 %
5. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 354 9.52 %
6. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 125 3.36 %

Občina: TRZIN

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 941 23.16 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 937 23.06 %
3. DEMOKRATI SLOVENIJE 749 18.43 %
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 527 12.97 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 516 12.70 %
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 393 9.67 %

Občina: TRŽIČ

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 2192 28.03 %
2. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 1983 25.35 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1393 17.81 %
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 734 9.38 %
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 540 6.90 %
6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 485 6.20 %
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 189 2.42 %
8. LIBERALNA STRANKA 172 2.20 %
9. DEMOKRATI SLOVENIJE 84 1.07 %
10. SLOVENSKI FORUM 49 0.63 %

Občina: TURNIŠČE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 643 36.10 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 445 24.99 %
3. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 385 21.62 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 149 8.37 %
5. DEMOKRATI SLOVENIJE 88 4.94 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 71 3.99 %

Občina: VELENJE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 4151 31.01 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2512 18.77 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 1685 12.59 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1145 8.55 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1097 8.20 %
6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 814 6.08 %
7. REPUBLIKANCI SLOVENIJE 567 4.24 %
8. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 511 3.82 %
9. ZELENI SLOVENIJE 276 2.06 %
10. DEMOKRATI SLOVENIJE 260 1.94 %
11. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 159 1.19 %
12. SLOVENSKA NACIONALNA DESNICA 113 0.84 %
13. NAPREJ SLOVENIJA 95 0.71 %

Občina: VELIKA POLANA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 1282 26.31 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 1223 25.10 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1157 23.74 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 847 17.38 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 364 7.47 %

Občina: VELIKE LAŠČE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 506 28.95 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 318 18.19 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 260 14.87 %
4. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 227 12.99 %
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 208 11.90 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 188 10.76 %
7. DEMOKRATI SLOVENIJE 41 2.35 %

Občina: VERŽEJ

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 360 25.68 %
2. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 258 18.40 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 254 18.12 %
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 241 17.19 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 145 10.34 %
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 144 10.27 %

Občina: VIDEM

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 404 16.61 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 363 14.92 %
3. SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA 361 14.84 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 332 13.65 %
5. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 298 12.25 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 269 11.06 %
7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 158 6.49 %
8. ZELENI SLOVENIJE 137 5.63 %
9. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 81 3.33 %
10. DEMOKRATI SLOVENIJE 30 1.23 %

Občina: VIPAVA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 636 26.21 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 416 17.14 %
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 413 17.02 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 213 8.78 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 202 8.32 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 194 7.99 %
7. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 188 7.75 %
8. ZVEZA ZA PRIMORSKO 165 6.80 %

Občina: VITANJE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 622 31.57 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 552 28.02 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 397 20.15 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 362 18.38 %
5. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 37 1.88 %

Občina: VODICE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 682 34.50 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 566 28.63 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 329 16.64 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 218 11.03 %
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 182 9.21 %

Občina: VOJNIK

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1021 30.31 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 679 20.15 %
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 583 17.30 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 527 15.64 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 224 6.65 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 152 4.51 %
7. ZELENI SLOVENIJE 100 2.97 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 83 2.46 %

Občina: VRANSKO

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 651 34.57 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 481 25.54 %
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 410 21.77 %
4. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 270 14.34 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 71 3.77 %

Občina: VRHNIKA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1730 24.78 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1653 23.68 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 1387 19.87 %
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 1014 14.52 %
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 749 10.73 %
6. DEMOKRATI SLOVENIJE 170 2.43 %
7. KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA 165 2.36 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 114 1.63 %

Občina: VUZENICA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 614 64.09 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 142 14.82 %
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 98 10.23 %
4. DEMOKRATI SLOVENIJE 71 7.41 %
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 33 3.44 %

Občina: ZAGORJE OB SAVI

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 5571 63.26 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 900 10.22 %
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 849 9.64 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 705 8.01 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 660 7.49 %
6. DEMOKRATI SLOVENIJE 121 1.37 %

Občina: ZAVRČ

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1213 30.69 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1060 26.82 %
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 812 20.54 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 774 19.58 %
5. DEMOKRATI SLOVENIJE 94 2.38 %

Občina: ZREČE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1035 35.31 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 615 20.98 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 339 11.57 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 329 11.22 %
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 240 8.19 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 201 6.86 %
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 172 5.87 %

Občina: ŽALEC

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2155 26.48 %
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 1356 16.66 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1244 15.29 %
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1241 15.25 %
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 1126 13.84 %
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 641 7.88 %
7. SLOVENSKI FORUM 229 2.81 %
8. ZELENI SLOVENIJE 99 1.22 %
9. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 47 0.58 %

Občina: ŽELEZNIKI

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 829 24.78 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 717 21.43 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 579 17.30 %
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 434 12.97 %
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 256 7.65 %
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 241 7.20 %
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 207 6.19 %
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 83 2.48 %

Občina: ŽETALE

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 455 45.09 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 429 42.52 %
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 68 6.74 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 57 5.65 %

Občina: ŽIRI

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 544 22.63 %
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 514 21.38 %
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 513 21.34 %
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 342 14.23 %
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 305 12.69 %
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 186 7.74 %

Občina: ŽIROVNICA

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 951 41.44 %
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 390 16.99 %
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 300 13.07 %
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 280 12.20 %
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 183 7.97 %
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 107 4.66 %
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 43 1.87 %
8. SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA 41 1.79 %

Občina: ŽUŽEMBERK

Zap. Politična stranka Število glasov

Odstotek

1. NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 762 34.95 %
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 454 20.83 %
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 431 19.77 %
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 249 11.42 %
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 210 9.63 %
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 74 3.39 %

Nazaj na začetno stran

Pritisni tukaj za skok na začetno stran


Marko Golobič Gorazd Perenič Miran Željko Marko Šmid
Republiška
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.