Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.

Volitve v številkah

Volitve županov

Število kandidatov za župana (mestne občine): 77
Število kandidatov za župana (ostale občine): 849
Število kandidatov za župana (skupaj): 926
Število kandidatk za županjo (ženske): 109
Število kandidatov za župana (moški): 817
Najstarejši kandidat: 73 let
Najmlajši kandidat: 20 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 10
Število izvoljenih moških kandidatov: 198

Volitve občinskih/mestnih svetov

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine): 4.414
Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine): 22.004
Število kandidatov za občinske in mestne svete (skupaj): 26.418
Število kandidatk za občinske in mestne svete (ženske): 10.164
Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): 16.254
Najstarejši kandidat: 90 let
Najmlajši kandidat: 18 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 722
Število izvoljenih moških kandidatov: 2.558

Volitve narodnostnih in romskih skupnosti v občinske/mestne svete

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine): 4
Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine): 56
Število kandidatov za občinske in mestne svete (skupaj): 60
Število kandidatk za občinske in mestne svete (ženske): 11
Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): 49
Najstarejši kandidat: 71 let
Najmlajši kandidat: 23 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 3
Število izvoljenih moških kandidatov: 28

Volitve v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti

Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(mestne občine):
4.050
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(ostale občine):
11.247
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (skupaj): 15.297
Število kandidatk za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (ženske): 5.472
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (moški): 9.825
Najstarejši kandidat: 89 let
Najmlajši kandidat: 18 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 2.153
Število izvoljenih moških kandidatov: 5.319