Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.

Volitve v številkah

Volitve županov

Število kandidatov za župana (mestne občine): 99
Število kandidatov za župana (ostale občine): 701
Število kandidatov za župana (skupaj): 800
Število kandidatk za županjo (ženske): 108
Število kandidatov za župana (moški): 692
Najstarejši kandidat: 78 let
Najmlajši kandidat: 24 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 22
Število izvoljenih moških kandidatov: 190

Volitve občinskih/mestnih svetov

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine): 4.396
Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine): 17.918
Število kandidatov za občinske in mestne svete (skupaj): 22.314
Število kandidatk za občinske in mestne svete (ženske): 10.198
Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): 12.116
Število kandidatk za občinske in mestne svete, državljanov držav članic EU (skupaj): 4
Najstarejši kandidat: 96 let
Najmlajši kandidat: 18 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 1.110
Število izvoljenih moških kandidatov: 2.224
Število izvoljenih kandidatov za občinske in mestne svete, državljanov držav članic EU (skupaj): 0

Volitve narodnostnih in romskih skupnosti v občinske/mestne svete

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine): 8
Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine): 52
Število kandidatov za občinske in mestne svete (skupaj): 60
Število kandidatk za občinske in mestne svete (ženske): 17
Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): 43
Najstarejši kandidat: 86 let
Najmlajši kandidat: 27 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 10
Število izvoljenih moških kandidatov: 25

Volitve v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti

Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(mestne občine):
3.887
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(ostale občine):
9.357
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (skupaj): 13.244
Število kandidatk za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (ženske): 5.178
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (moški): 8.066
Število kandidatk za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti državljanov držav članic EU (skupaj): 2
Najstarejši kandidat: 94 let
Najmlajši kandidat: 18 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 2.608
Število izvoljenih moških kandidatov: 5.040
Število izvoljenih kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti, državljanov držav članic EU (skupaj): 1
Obiskovalce spletnih strani, na katerih so objavljeni osebni podatki kandidatov za Lokalne volitve 2018 opozarjamo, da pomeni uporaba teh podatkov za namene vzpostavitve nove zbirke osebnih podatkov ali za namene vnosa teh podatkov v že obstoječe zbirke osebnih podatkov obdelavo osebnih podatkov brez podlage v zakonu ali osebni privolitvi posameznika, kar je kršitev iz 1. točke prvega odstavka 91. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v zvezi z 8. členom navedenega zakona.