Število oddanih glasovnic: 201.047
Število veljavnih glasovnic: 197.918
Število neveljavnih glasovnic: 3.129


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni podatki referenduma o arhivih.

Delni izidi glasovanja

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
64.571
32,63 %
Glasovi PROTI
133.347
67,37 %

Volilna zakonodaja

Pomembne povezave