Število oddanih glasovnic: 623.489
Število veljavnih glasovnic: 621.133
Število neveljavnih glasovnic: 2.356


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZZZDR-D.

Končno poročilo

Poročilo izida glasovanja na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D).

Izidi glasovanja

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
226.651
36,49 %
Glasovi PROTI
394.482
63,51 %

Volilna zakonodaja

Pomembne povezave