Hatáskör

Az Országos Választási Bizottság, mint a legmagasabb szintű választási szervezet a nemzetgyűlési választásokról szóló törvény és az egyéb választási jogszabályok által meghatározott feladatokat hajtja végre. Az Országos Választási Bizottság hatáskörén belül elsősorban:

  • őrködik a választások törvényessége és a választási törvények választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek egységes alkalmazása felett;
  • kinevezi a választókerületek Választási Bizottságának és a Járási Választási Bizottságoknak a tagjait;
  • összehangolja a választókerületek Választási Bizottságának és a Járási Választási Bizottságoknak a munkáját, felügyeli azok tevékenységét és szakmai útmutatót ad a választási jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban;
  • előírja a választási jogszabályok végrehajtásához szükséges nyomtatványok tartalmát;
  • meghatározza a szabványos szavazási levélcsomag tartalmát és a szavazással kapcsolatos feladatok végrehajtásának egyéb anyagi feltételeit;
  • közzéteszi a választások eredményét;
  • kiadja a jelöltek megválasztásáról szóló igazolásokat;
  • gondoskodik a Szlovén Köztársaság külképviseletein lévő szavazás lebonyolításáról;
  • megszervezi más választási szervezetek tagjainak képzését;
  • kinevezi a Választási Iroda igazgatóját.

 
Az Országos Választási Bizottság a választási jogszabályok által előírt egyéb feladatokat is ellát.